ارزيابي طرح هاي اقتصادي در شرايط عدم قطعيت (رويکرد فازي)

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ارزيابي طرح هاي اقتصادي در شرايط عدم قطعيت (رويکرد فازي)

ارزيابي طرح هاي اقتصادي در شرايط عدم قطعيت (رويکرد فازي)

[منبع الکترونیکی]

افزودن به کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرسول قاسمي، سهيل محمودزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد
الگوهاي‌ اقتصادي‌
نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌
مهندسي‌
منطق فازي

منابع دیجیتالی :

 نسخه pdf

پدیدآورندگان :

قاسمي، عبدالرسول، 1353 -(سرشناسه)
محمودزاده، سهيل(نویسنده همکار)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

UserName