ارزيابي فني و اقتصادي سيستم مديريت اتفاقات در شبکه توزيع شهري ايران

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ارزيابي فني و اقتصادي سيستم مديريت اتفاقات در شبکه توزيع شهري ايران

ارزيابي فني و اقتصادي سيستم مديريت اتفاقات در شبکه توزيع شهري ايران

[منبع الکترونیکی]

افزودن به کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمودرضا حقي فام، احسان علي شاهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌
نظارت‌ فني‌
اقتصاد
انرژي‌ الکتريکي‌
برق‌
مهندسي‌ برق‌
توزيع‌
خودکار سازي

منابع دیجیتالی :

 نسخه pdf

پدیدآورندگان :

حقي فام، محمودرضا، 1343 - (سرشناسه)
علي شاهي، احسان (نویسنده همکار)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

UserName