آئ‍ی‍ن‍ه‌ ج‍ام‌ ‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آئ‍ی‍ن‍ه‌ ج‍ام‌ ‌
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
1387
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
فارسی
کتاب الکترونیکی
 دی‍وان‌ ح‍اف‍ظ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ اس‍ت‍اد م‍طه‍ری

آئ‍ی‍ن‍ه‌ ج‍ام‌ ‌

[منبع الکترونیکی] : دی‍وان‌ ح‍اف‍ظ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ اس‍ت‍اد م‍طه‍ری

افزودن به کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن ‌م‍ح‍م‍د حافظ، مرتضی مطهری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

شعر عرفاني‌
شعر غنايي‌
غزل‌
شرح

منابع دیجیتالی :

 نسخه متنی

پدیدآورندگان :

حافظ، شمس الدين محمد، - 792ق.(سرشناسه)
‏مطهري‏، مرتضي‏، 1299-1358(شارح)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

یادداشت :

ملزومات سیستم: ویندوز 98+ ؛ با پشتیبانی متون عربی؛ + IE6
شیوه دسترسی: شبکه جهانی وب
عنوان از روی صفحه نمایش عنوان
داده های الکترونیکی
ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: دی‍وان‌ خ‍واج‍ه‌ ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ح‍اف‍ظ ش‍ی‍رازی‌
عنوان دیگر: دی‍وان‌ خ‍واج‍ه‌ ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌م‍ح‍م‍د ح‍اف‍ظ ‌ش‍ی‍رازی‌
عنوان دیگر: دیوان حافظ همراه با یادداشتهای استاد مطهری

UserName