مرور اصطلاحنامه فنون‌ پژوهش‌

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مشاهده اخص

ابزارهاي‌ پژوهش‌

(فراداده‌ها)

پرسش‌

(فراداده‌ها)

تجربه‌

(فراداده‌ها)

فنون‌ اندازه‌ گيري‌

(فراداده‌ها)

مشاهده‌ [1]

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان