مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ - نسخه متنی

رضا استادی، ابوطالب تجلیل تبریزی، محمدتقی تستری، جعفر سبحانی، ملاعلی غروی علیاری، ابوالحسن مولانا، حسن حسن زاده آملی؛ تهیه و تنظیم: مسجد انگجی تبریز

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید
أي عنوان نسخهء غيب واى سر كتاب لاريب أي هادى عاشقان مفتون واى مهدى شيفتگان دلخون أي همدم شهداى گمنام واى محرم عرفاى بى نام أي صفابخش خيمه هاي خلوت نشينان واى قنديل پر فروغ بزم شهيدان تو در نشأت نوري وما در وادى ديجور، بيا وشوريدگان عشق ومحبت را درياب، پرده ز رخسار برگشا وشيفتگان مهجور را مسرور فرما، كشتى شكستگان لجهء تحير، در دل امواج هايل، نشان ساحلى را جستجوگرند كه در افقش آفتاب رخسار يار متجلى است. أي مهر فروزانگر سر منزل توحيد * وى آيتى از روى تو خلوتگه خورشيد صد بحر وفا از قدح عشق تو جوشيد * هر كس كه يكى جرعه از آن بحر بنوشيد بگسست زهم سبحهء سجاده وزنار تو عشق خدا، روح خدا، نورخدائى * خورشيد به رخ پرده كشد چون تو درآئى مستور شود ماه اگر رخ بگشائى * بى جلوه شود سرو تو گر جلوه نمائي از قامت رعناى تو شد سرو نگونسار تا به كى در طلب تو سرگردان وتا چند در جستجوى تو آواره كوه ودشت وبيابان، ما با ديدگانى لبالب از سيل سرشگ، منزل به منزل، كو به كو، نشان سرمنزل تو را مى جوئيم ودر حسرت يك نظره نگاه، هزاران شعله آه در شبستان وصالت بر مى افروزيم تا به كرشمهء عنايت نظرى به سوى دلسوختگان فراق نمائي. أي جلوهء حقيقة الحقايق واى عصارة العصارات تابيدن گير/ 257