مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ - نسخه متنی

رضا استادی، ابوطالب تجلیل تبریزی، محمدتقی تستری، جعفر سبحانی، ملاعلی غروی علیاری، ابوالحسن مولانا، حسن حسن زاده آملی؛ تهیه و تنظیم: مسجد انگجی تبریز

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید
اسحق بن يعقوب وعلى من اتبع الهدى " واز جمله فوايد وجوديه امام (عليه السلام) در حال غيبت ثواب انتظار فرج از براى مؤمنين. صدوق (عليه الرحمة) در كتاب " عيون اخبار الرضا (عليه السلام) " باسناد عديده از حضرت على بن موسى الرضا (عليهما السلام) روايتكرده است كه رسولخدا (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود كه: " افضل اعمال امت من در زمان غيبت انتظار فرج است از جانب حقتعالى " قطب راوندى در كتاب " خرايج " بسند خود از حضرت على بن الحسين [ عليهما السلام ] روايتكرده كه فرموده: " غيبت ولى دوازدهم خدا كه وصى رسولخدا (صلى الله عليه وآله) و باقى ائمه هدى است بطول خواهد انجاميدو اهل زمان غيبت أو كه قائل به امامت ومنتظر ظهور أو هستند از اهل همه زمانها افضلند زيرا كه حقتعالى از عقل وفهم ومعرفت آنقدر بايشان عطا فرموده كه زمان غيبت در نزد ايشان بمنزلهء زمان حضور ومشاهده است وايشان در آنزمان بمنزلهء كسانى هستند كه در پيش رسولخدا (صلى الله عليه وآله) با شمشير جهاد كرده اند وايشانند مخلصان حقتعالى وشيعيان ما " ونيز صدوق بسند خود از عمرو بن ثابت روايتكرده كه حضرت على بن الحسين [ عليهما السلام ] فرموده كه: " هر كس در زمان غيبت قائم در ولايت ودوستى ما ثابت قدم باشد هر آينه خدايتعالى عطا مى فرمايد به أو اجر هزار شهيد كه مانند شهداى بدر و احد باشند " واز جمله فوايد وجوديه امام (عليه السلام) دعا واستغفار آن نور الهيست از براى شيعيان ومواليان خود ودفع هموم وغموم وكشف كربات ايشانست در وقتيكه به نيت صادقه متوسل بآن بزرگوار شوند. واز جمله فوايد وجوديه آن امام عالميان در حال غيبت مرتدع شدن شيعيان ودوستان اوست از معاصي زيرا كه بسا ميشود در مجمع ايشان حاضر/ 257