مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ - نسخه متنی

رضا استادی، ابوطالب تجلیل تبریزی، محمدتقی تستری، جعفر سبحانی، ملاعلی غروی علیاری، ابوالحسن مولانا، حسن حسن زاده آملی؛ تهیه و تنظیم: مسجد انگجی تبریز

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید
حاصل شود آنچه لطف است درباره مكلفين پس چرا خدايتعالى دفع ظلم و اذيت از أو ننمود كه محتاج به غيبت شود ؟ جواب: جواب از اين شبهه نيز داراى وجوهيست: وجه اول: آنكه فرق است در ميان نبى ووصى نبى چه آنكه نبى مبلغ ومشرع احكام است وممكن است كه گفته شود كه لطف واجب درباره مكلفين منوط به تبليغ وتشريع تكاليف است وبدون آن حجت الهيه بر خلق تمام نخواهد شد پس ماداميكه تبليغ شريعت ننموده باشد بر خدا لازم است دفع ظلم ظالمين و منع ايشان از قتل أو بخلاف وصى نبى كه غرض از نصب أو مجرد حفظ تكاليف الهيه است كه اگر عباد الله رجوع با ونمايند أو حافظ ايشان شود پس از بيان و تبليغ نبى وتماميت حجت بر ايشان از جهت تشريح احكام حال وصى حال نبى خواهد بود. بعد از تشريح وتبليغ احكام كه اگر امت بخواهند تضييع آن احكام نمايند وگوش به سخنان أو ندهند وطغيان وتمرد ورزند درنافرمانى أو واو را اذيت نمايند از ضرب وشتم وقتل در اينصورت لازم نخواهد بود حفظ آن نبى بالقهر والغلبة، بسا باشد كه تحمل مشاق وضرر بر نفس از ضرب وشتم قتل موجب مضاعف شدن اجر وثواب است وسبب تقريب اوست بسوى خدا و نيل ايشانست به سعادت شهادت واز اين جهت بود كه كثيرى از انبياء به جهت ظلم ظالمين مانند ائمه فائز شدند بدرجهء رفيعهء شهادت، پس واضح شد فرق بين نبى ووصى نبى قبل از تبليغ وتشريح احكام نه بعد از تبليغ واگر فرض شود امر شريعت به قسمي از بين برداشته شود كه حال مردم در محو شدن آثار شريعت در ميان ايشان مانند حال ايشان قبل از تبليغ وقبل از بعثت نبى كه عهد جاهليت بتمامه عود نمايد ميگوئيم در اينصورت بر خدا لازم است دفع ومنع نمايد ظلم ظالمين را از امام وخليفه ووجود مبارك أو را ظاهر سازد واعوان و انصار أو را تقويت نمايد تا اقامه نمايد باعباء خلافت وامامت وحدود الهيه و>


/ 257