مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ - نسخه متنی

رضا استادی، ابوطالب تجلیل تبریزی، محمدتقی تستری، جعفر سبحانی، ملاعلی غروی علیاری، ابوالحسن مولانا، حسن حسن زاده آملی؛ تهیه و تنظیم: مسجد انگجی تبریز

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید
نواميس شرعيه وزمين را پر از عدل وداد نمايد چنانكه اعتقاد امامية در حق آنحضرت. وجه دوم آنكه خداوند دفع ومنع ظلم ظالمين از انبياء وحجج مى نمايد بنحويكه منافى باتكليف نباشد وچنين دفع ومنع از براى نبى ووصى أو على السويه حاصل است چه آنكه حقتعالى نهى فرمود بخطاب تكليفي عامهء مكلفين را از ظلم واذيت بر انبياء وحجج الله وواجب كرد بر مكلفين نصرت و تقويت سلطنت حقهء أو را واما منع ودفع ايشان بالقهر والغلبة وعدم قدرتهم على المخالفة منافى با اصل تكليف است كه مبتنى بر اختيار عباد است ودفع و منعى كه منافى با حكمت جعل تكاليف است از حكيم على الاطلاق صادر نمى شود نظير منع نمودن خلايق را به قهر وغلبه ساير قبايح اعمال وشنايع افعال وهمه انبياء وحجج الله بقدر استعداد وتحمل خود شان مبتلا به ظلم ظالمين وجبارين زمان خود بودند آيا كدام نبى ويا وصى نبى بود كه در برهه [ أي ] از زمان مقهور ومغلوب اعادي دين نشده باشد، بلى مى شود كه در برهه [ أي ] از زمان به جهت مصالح واقعيه كه كائن في علم الله بود امر منعكس ميشد بالنسبه به بعضى از انبياء وحجج الله ولكن نه برسبيل دوام واستمرار. وجه سيم: آنكه اصل شبهه مذكوره مبتنى بر وجوب لطف است على سبيل الاطلاق والكلية فهذا ممنوع جدا، بلى اگر مؤدى به نقض غرض ويا ساير محاذير عقليه شود وجوب آن مسلم است ودر اينصورت فرقى ميان نبى و وصى أو نخواهد بود واگر مؤدى به آن نشود بلكه مجرد تقريب إلى الطاعة و تبعيد از معصيت باشد پس اصل وجوب آن در حق نبى نيز ممنوعست و عليهذا اگر فرض شود كه نبى مأمور تبليغ احكام ممنوع شود باينكه در حين شروع به تبليغ أو را زجر يا حبس نمايند وسياست كنند وبالمره نگذارند كه تبليغ رسالت نمايد ويا سنواتي بر أو بگذرد ونگذارند كه در امر رسالت خود تكلم نمايد هيچ قبحى بر خدا ورسول أو لازم نخواهد آمد وهيچ لازم نبود بر>


/ 257