مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ - نسخه متنی

رضا استادی، ابوطالب تجلیل تبریزی، محمدتقی تستری، جعفر سبحانی، ملاعلی غروی علیاری، ابوالحسن مولانا، حسن حسن زاده آملی؛ تهیه و تنظیم: مسجد انگجی تبریز

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید
خدايتعالى كه مقهور نمايد عباد را بر دفع ظلم ايشان از انبياء چنانكه درحق كثيرى از انبياء واقع شد مثل موسى بن عمران كه هفت سال بر باب قصر فرعون بماند وحاجبان فرعون مانع بودند أو را از داخل شدن در قصر وديدن فرعون فضلا از آنكه اداء رسالت واتيان به ماموريت نمايد چون رسل انطاكية، ومثل كفار قريش كه مردم را منع وزجر ميكردند كه گوش بسخنان رسول الله (صلى الله عليه وآله) ندهند بلكه در بعضى از اوقات گوشهاى خود را مى گرفتند كه كلام آن سرور را استماع ننمايند پس اگر لطف بر خدا واجب بود چرا خدا دفع آن اذيتها از ايشان ننمود تا آنچه را كه مأمور بودند تبليغ نمايند ؟ بلى اگر منع ايشان مؤدى به نقض غرض يا لزوم عدم تماميت حجت وعقاب بلا بيان وحجت شود مثل آنكه در تمام زمان رسالت خود ممنوع از تبليغ بقدر كفايت شوند، البته در اينصورت چنان لطفي واجب است بر خدا وواجب است عقلا كه خداوند حفظ نبى خود نمايد كه آنچه مقصود از تبليغ است حاصل گردد وحجت الهى بر خلق تمام شود ولسان معذرت ايشان در طغيان و مخالفت منقطع گردد در اينصورت حال وصى نيز مثل حال نبى خواهد بود كه اگر بالمره متصدى اعباء خلافت وامامت نشود ومنجر به نقض غرض الهى شود در نصب أو از براى خلافت، در چنين مقام ميگوئيم واجب است بر خدا لطف خود را درباره مكلفين منع نمايد وحفظ نمايد حجت خود را كه با أو اقامه شرع مبين شود چنانكه اعتقاد امامية در حق ائمهء دين است كه آنچه غرض الدر نصب ايشان بر خلافت وامامت حاصل شده وخواهد شد. شبهه ششم: شبهه سادسه آنكه سلمنا، حكمت غيبت مهدى موعود با عتقاد شما طايفهء امامية بجهت خوف از اعداى دين است وباين سبب غايب شده ولكن بالنسبه باولياء ومؤ منين وتابعين خود كه از براى أو خوف ووحشت ودهشتي نبوده و نخواهد بود پس چرا از براى ايشان ظاهر نمى شود وافاضه فيوضات بايشان/ 257