مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ - نسخه متنی

رضا استادی، ابوطالب تجلیل تبریزی، محمدتقی تستری، جعفر سبحانی، ملاعلی غروی علیاری، ابوالحسن مولانا، حسن حسن زاده آملی؛ تهیه و تنظیم: مسجد انگجی تبریز

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید
رابعا: آنكه از كجا معلوم شد كه حضرت حجة الله الا عظم (عجل الله تعالى فرجه) مخفى ومستور از تمام شيعيان خود مى باشد بلكه شيعيان ومواليان بر طبقات ودرجات متفاوته اند. طبقه [ أي ] از ايشان كسانى هستند كه تكميل ايمان نموده اند بدرجهء عاليه از علم وعمل رسيده اند، اينها بر سبيل الجزم واليقين مشغول بخدمات آن بزرگوارند مانند ابدال كه از خدم وحشم أو محسوب ميشوند وامتثال اوامر ونواهي أو را وطبقه أي از ايشان كسانى هستند كه يكدرجه از طبقه اول انزل اند وبسا ميشود كه در تمامى عمر خودشان به كرات يا مرة واحدة بالتفاوت بشرف لقاى أو مشرف شده باشند وطبقهء ثالثه كسانى هستند كه بسا مى شود مثل طبقهء ثانيه خدمت آن جناب مشرف شده باشند ولكن در زمان مكالمه نشناخته باشند آن حضرت را وبعد از مفارقت فهميده باشند كه آنچه مشاهده كرده بودند متهى آمال ايشان بوده ولكن نشناخته بودند واين مطلب كثيرا از براى ربانيين از علماء شيعه حاصل شده باشد وطبقه ديگر كسانى هستند كه بسا مى شود قابل حضور باهر النور حضرت ولى الله صاحب العصر والزمان (عجل الله تعالى فرجه) نيستند باقسام مذكوره ولكن افاضه فيوضات بايشان مى نمايد در مقام الجاء واضطرار و شدايد بعد از توسل وتضرع ايشان بآن حجت پروردگار واين مطلب از براى دوستان بسيار واقع شده است ازعلماء وغير هم، بلى كثيرى از مواليان واحبه بسا مى شود كه هيچكدام از اين فيوضات را ادراك نكرده باشند يا به جهت بعضى از مصالح يا به جهت قلت قابليت واستعداد لكن منافى با مقصود نخواهد بود وهذا وجيه جدا كما اعتمده سيد نا المرتضى وكثير من اعاظم الشيعه. شبهه هفتم: شبهه سابعه آنكه سلمنا، تولد مهدى موعود وحيوة وبقاء أو را ولكن طول غيبت أو خالي از حكمت وعبث ولغو است چه آنكه كفر ونفاق شايع وظلم و/ 257