مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ - نسخه متنی

رضا استادی، ابوطالب تجلیل تبریزی، محمدتقی تستری، جعفر سبحانی، ملاعلی غروی علیاری، ابوالحسن مولانا، حسن حسن زاده آملی؛ تهیه و تنظیم: مسجد انگجی تبریز

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید
است واو را صانعي مى باشد كه حيوة وبقاء موجودات وكوتاهى عمرها و طول آن به يد قدرت اوست ويا آنكه از براى عالم صانعي نخواهد بود وآنچه هست بمقتضى دهر وطبيعت است واينمطلب در محل خود مفروغ عنه است كه لابد از براى عالم صانعي خواهد بود وبعد از معلوميت اين مطلب گفته مى شود كه حقيقت عمر وطول زندگانى وقصر آن نيست مگريكنوع از امتداد واستمرار " من شانه عدم الحيوة بحيث يكون نسبة الحيوة وعدمها إليه على السويه " چه حيوة بالذات مخصوص بصانع عالم است وفرض شد مسلما كه عالم مصنوع است واز براى أو صانعيست كه حيوة وبقاء أو ذاتيست و ماسواى أو آنچه هست همه مصنوع ومخلوقست كه يجوز له البقاء وعدمه پس حيوة وما يحتاج إليه الحيوة از بنيه وماده وصورت همه آنها مصنوع ومقدور و متعلق به قدرت پروردگارند كه نسبت بقاء وفنا وحيوة وعدم حيوة بالنسبة بجميع على حدالسواء است فالجواز والامكان يتطرف إلى جميع المذكورات فبطل قول الخصم بالمحالية والامتناع، واگر مقصود خصم مجرد استعباد است پس آن اظهر بطلانا خواهد بود چه آنكه بعد از اقامه ادله قطعيه بعدم جواز خلوا الارض عن الحجة ولزوم عصمته وشهد به القرآن وتواتر الاخبار من الذى انزل عليه القرآن وشهد بصحته وصدق البرهان پس معقول نخواهد بود كه استعباد محض سبب شود از براى انكار ويا معارضه نمايد بادله وبرهان با آنكه استعباد هم مجرد دعوى بلا بيانست چنانكه ظاهر خواهد شد. ثانيا: آنكه منع مى نمائيم كه طول عمر به وصف مذكور خارق عادت باشد بلكه جارى بر مقتضى عادت است، غاية الامر بر خلاف عادت اكثر باشد در بعضى از ازمنه نه درجميع ازمان چه آنكه عادت در زمان انبياء سلف بلكه قبل از بعثت تا زمان حضرت آدم برطول عمرها بود بالنسبة بقا خلق كه هزار سال ودو هزار سال بلكه متجاوز عمر مى نمودند از انبياء وغير انبياء از سلاطين وغيره و خدا هم در قرآن بكثيرى ازان اخبارفرموده چنانكه ذكر خواهد شد از اهل تواريخ از عامه وخاصه بسيارى از آنرا متعرض شده اند في الجمله اشاره به/ 257