مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ - نسخه متنی

رضا استادی، ابوطالب تجلیل تبریزی، محمدتقی تستری، جعفر سبحانی، ملاعلی غروی علیاری، ابوالحسن مولانا، حسن حسن زاده آملی؛ تهیه و تنظیم: مسجد انگجی تبریز

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید
بعضى از معمرين على سبيل الاجمال مى شود بر توضيح مقصود تا معلوم شود كه استعباد مذكور ويا دعوى خرق عادت مجرد سخنى است بى فائده كه مقصود خصم غير از تلبيس واظهار شبهه بلكه اظهار عصبيت وعناد چيز ديگر نخواهد بود وآنچه ذكر مى شود از معمرين همه آنها در كتب تواريخ با ما روى الناس مضبوط است از آن جمله از معمرين: جناب سلمان (رضى الله عنه) است كه مسلم بين خاصه وعامه است كه قريب به چهار صد سال عمر وزندگانى كرده وضبط احوالات شريفه أو و كيفيت مشرف شدن أو به اسلام را طرفين در كتب معتبره خود ثبت وضبط نموده اند من اراد فليراجع إليها. از جمله معمرين نابغه جعدى است، كلبى كه از اعاظم مورخين علماء عامه است در تاريخ خود ذكر كرده كه أو صد وچهل سال عمركرد وادراك كرد رسول خدا (صلى الله عليه وآله) را وبه شرف اسلام داخل شد و ابن دريد كه از اكابر مورخين ايشان است گفته كه أو دويست سال عمر كرده و در اشعار خود مدح رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) را نموده، گفته اند كه در مدت عمر هيچيك از دندانهاى أو نيفتاده وبسيار مصفى بود دندانهايش. از جمله معمرين أبو طحان قلينى است، أبو حاتم سجستاني از مورخين علماء عامه گفته كه أو دويست سال عمر كرده است ودر كمال عقل وفطانت و بزرگى بود وقصايد بسيار از أو نقل كرده اند. از جمله معمرين ذو الاصبع است أبو حاتم گفته است كه أو سيصد سال عمر كرد. ازجمله معمرين زهير بن جناد است كه أو از طائفه حمير بود، أبو حاتم گفته كه أو دويست وبيست سال عمر نمود واز شعراء معروف زمان خود بود و بسيار بلند مرتبه وكثير الفهم بود وبا سلاطين زمان خود مراوده داشت به جهت وفور عقل وتدبير وحسن كلام. از جمله از معمرين عمرو بن ربيعه است كه صاحبان تواريخ ذكر كرده اندnt>


/ 257