مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ - نسخه متنی

رضا استادی، ابوطالب تجلیل تبریزی، محمدتقی تستری، جعفر سبحانی، ملاعلی غروی علیاری، ابوالحسن مولانا، حسن حسن زاده آملی؛ تهیه و تنظیم: مسجد انگجی تبریز

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید
از جمله از معمرين عوان بن منذر بن قيس بود كه عمر طولاني در زمان جاهليت كرد ودر زمان اسلام نيز آنقدر زندگانى كرد تا آنكه عمر بن عبد العزيز را ادراك كرد چون به نزد أو آوردند در نهايت ضعف وناتوانى بود وموى ابروهاى أو ريخته شده بود، از أو سؤال كردند: چه قدر زندگانى نموده وزمان بر تو گذشته است ؟ گفت: اسكندر ذوالقرنين را ادراك نموده ام وليكن نميدانم كه تولدم پيش از اسكندر بوده يا نه. از جمله از معمرين بات بن قنس بن حرمله بود كه صد وشصت سال عمر نمود. از جمله رؤت بن كعب است كه سيصد سال عمر كرد. از جمله ثعلبة بن كعب را نوشته وگفته اند كه أو دويست سال عمر كرد. از جمله نصر بن وهمان است كه صد ونود سال عمر كرد. از جمله أبو زبيد است كه صد وپنجاه سال عمر كرد. از جمله اوس بن ربيعه است كه دويست وچهارده سال در دنيا زندگانى كرد. از جمله از معمرين شق كاهن است كه اكثر از مورخين حال أو را ضبط كرده اند وگفته اند كه أو سيصد سال عمر نموده. از جمله معمرين ربيح بن ضبيع فرازيست. از جمله از معمرين عبد بن شريد جرهمى بود كه از معمرين معروف در عالم است وسيصد وپنجاه سال عمر كرد وتا زمان سلطنت معاويه زندگانى داشت ودرك صحبت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نموده بود وبه شرف اسلام فايض گرديد ومعاويه أو را طلبيد به نزد خود كه ازبراى أو بعضى از حكايات سلاطين سابقه را نقل نمود. از جمله معمرين مرقع بن ضبع بود كه دويست وچهل سال عمر كرد و زمان اسلام را ادراك نمود ولى اسلام را اختيار نكرد./ 257