مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ - نسخه متنی

رضا استادی، ابوطالب تجلیل تبریزی، محمدتقی تستری، جعفر سبحانی، ملاعلی غروی علیاری، ابوالحسن مولانا، حسن حسن زاده آملی؛ تهیه و تنظیم: مسجد انگجی تبریز

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید
حجت الله (عليه السلام) به قدرت كاملهء الهيه با خدم وحشم در اطراف بلاد تعيش وزندگانى نمايند تا زمانيكه خداوند عالم مصلحت در ظهور أو ميداند و اثر حوادث روزگارر بر أو جارى نشود از ضعف ووهن بلكه در كمال قوه و جوانى باشد چنانكه اعتقاد امامية است وزندگانى نمايد ومشغول بطاعت پروردگار در كمال عبوديت باشد بلكه باثر بقاء ووجود أو عالم باقى باشد إلى ما شاء الله تعالى. عجيب از مخالفان است كه اعتقاد بوجود دجال وحى و موجود بودن أو در دنيا وغايب از انظار ومحبوس در چاه مقيدا مغلولا دارند و هم چنين بزندگانى خضر والياس وآنچه رسول الله (صلى الله عليه وآله) و ائمه طاهرين (عليهم السلام) فرموده اند به وجود وبقاء وزندگانى وغيبت أو آنرا تصديق نمى نمايند ودر مقام انكار ومكابره بر ميآيند ومحمد بن طلحه شافعي در كتاب " البيان في اخبار صاحب الزمان (عليه السلام) " گفته است كه مهدى (عليه السلام) زنده وباقيست از زمان غيبت أو تا اين زمان وامتناعي نيست در بقاء أو بدليل بقاء عيسى (عليه السلام) وخضر والياس (عليهما السلام) از اولياء ودجال وابليس از اعدا الله وبقاء ايشان به كتاب و سنت ثابت است ومتفق اند بر بقاى ايشان ومنكرند بقاء مهدى (عليه السلام) را از دو وجه: اول: از طول زمان دوم: از بودن أو در سرداب مقدس بدون آنكه احدى بر طعام وشراب أو قيام نمايد واين ممتنع است وبعد از آن جواب گفته است از اين دو وجه: اولا: آنكه، آنچه دليل بر بقاء عيسى (عليه السلام) است همان دليل بربقاء مهديست، چه آنكه دليل بربقاء عيسى كتاب خداست من قوله تعالى: " وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته " (22) (نيست از اهل كتاب مگر آنكه بايد ايمان بياورند بعيسى قبل از وفات أو.) واو از زمان نزول آيه إلى الان اين وعده الهى واقع نشده پس البته بايد اين واقعه در آخر الزمان واقع شود كه عيسى (عليه السلام) از آسمان نزول نمايد واهل/ 257