مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ - نسخه متنی

رضا استادی، ابوطالب تجلیل تبریزی، محمدتقی تستری، جعفر سبحانی، ملاعلی غروی علیاری، ابوالحسن مولانا، حسن حسن زاده آملی؛ تهیه و تنظیم: مسجد انگجی تبریز

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید
رواست همچنان بقاء مهدى (عليه السلام) در سرداب جايز است واگر بگوئى كه حضرت رب الارباب از خزانه غيبي خود عيسى را غذا ميدهد مى گوئيم كه خزائن خدا فانى وتمام نخواهد شد هرگاه مهدى (عليه السلام) را نيز در سرداب از خزانه غيبي غذا ارزانى دارد واگر بگوئى كه عيسى از طبيعت بشريه بيرون شده مى گوئيم اين دعوى باطل است زيراا كه خدا در كتاب مجيد خود به سيد انبياء (صلى الله عليه وآله وسلم) خبر داده: " قل انما انا بشر مثلكم يوحى إلى " (25) وثالثا: آنكه منتقض به بقاء دجال است در چاهى به سخت ترين وجهى مغلولا مقيدا، بعد از آنكه بقاء دجال بر وجه مذكور ممكن باشد پس بقاء مهدى (عليه السلام) را چه مانع دارد وحال آنكه نه در قيد است ونه در چاه بلكه در كمال تعظيم وتكريم وعز وجاه است. پس ثابت شد كه اين امر شرعا وعادة ممكن وغير ممتنع است. حقير مؤلف كتاب مى گويد كه آنچه در آخر ذكر كرد كه حضرت حجت (عليه السلام) باقى در سرداب وغايب از انظار است وممكن است بقاء أو بدون آنكه كسى قائم به طعام وشراب وخدمات أو شود كلامي است واهى وامامية قائل به آن نيستند، بلكه مذهب امامية آن است كه محل غيبت آن سرور ابتداء در سرداب مقدس بود ولكن الان آن سيد عالميان در سعه ارض الهى با خدم وحشم و خيمه وخرگاه در سعه رحمت ونعمت الهيه ومتصرف در همه عالم است بهمان نحويكه ارادة الله بآن تعلق گرفته است واعوان وانصار أو از ابدال ورجال الغيب بامر آن سرور در اطراف عالم گردش مى كنند وبآنچه امر فرمايد قيام مى نمايند تا آن زمانيكه خدايتعالى به ظهور آن سرور اذن فرمايد كه زمين را پر از عدل وداد نمايد پس بادله عقليه ونقليه ثابت است وجود وحيوة وبقاء آن حضرت وعصمت وطهارة وامامت أو وآنكه زود ظهور فرمايد وزمين را پر از عدل وداد كند بعد از آنكه پرشده از ظلم وجور وقلوب وابصار شيعيان به جمال با كمال آن نور الهي به ظهور اوروشن خواهد شد./ 257