مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ - نسخه متنی

رضا استادی، ابوطالب تجلیل تبریزی، محمدتقی تستری، جعفر سبحانی، ملاعلی غروی علیاری، ابوالحسن مولانا، حسن حسن زاده آملی؛ تهیه و تنظیم: مسجد انگجی تبریز

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید
مطلب دوم 2 - در كتاب شريف " الذريعة إلى تصانيف الشيعه " تأليف مرحوم علامه حاج آقا بزرگ طهراني، چند كتاب ورسالة در اين موضوع ياد شده است مانند: رسالة " حرمة التسمية " تأليف سيد محمد تقى قزويني (ذريعه ج 11) رسالة " تحريم تسمية صاحب الزمان (عليه السلام) " تأليف شيخ سليمان الماحوزى از دانشمندان سده يازده ودوازده (ذريعه ج 11) " رسالة في تحريم تسمية صاحب الزمان "، تأليف يكى از اساتيد علامهء مجلسي، مرحوم ميرزا رفيع طباطبائي نائينى (ذريعه ج 11) " كشف التعمية في حكم التسمية " تأليف مرحوم شيخ حر عاملي صاحب " وسائل الشيعه ". اين كتاب در جواب رسالهء ميرداماد نوشته شده ومؤلف آن جواز تسميه را ثابت كرده است (ذريعه ج 18) رساله أي نيز در رد رسالهء مير داماد تأليف پدر سلطان العلماء (ذريعه ج 10) " فلك المشحون " تأليف سيد باقر بن احمد موسوى قزويني متوفانى 1244. البته شايد اين رساله بتمامه درباره موضوع مذكور نباشد (نجم الثاقب حاجى نوري) رساله أي در جواز تسميه تأليف كمال الدين حسين بن حيدر كركي (ذريعه ج 11) " شرعة التسمية " تأليف ميرداماد (رحمة الله عليه) كه در سال 1020 تأليف شده است. مطلب سوم 3 - كتاب " شرعة التسمية " همان است كه شيخ حر عاملي وپدر سلطان العلماء در پاسخ آن هر يك رساله أي نوشتند.: 10.62mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">/ 257