مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ - نسخه متنی

رضا استادی، ابوطالب تجلیل تبریزی، محمدتقی تستری، جعفر سبحانی، ملاعلی غروی علیاری، ابوالحسن مولانا، حسن حسن زاده آملی؛ تهیه و تنظیم: مسجد انگجی تبریز

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید
ولى مسلما همانقدر كه ترسيم چنين جهانى در افق خيال آسان است، از نظر عمل فوق العاده مشكل وطاقت فرساست، ولى به هر صورت، بشريت ناگزير است چنين راهى را بپيمايد وبه آن، واقعيت عينى دهد كه در غير اين صورت راهى جز تباهى ونابودى ندارد. خطوط اصلى نظامات چنين جامعه أي در روايات اسلامي با اشاراتي كوتاه وپر معنى ترسيم شده، وبا اينكه عباراتي است كه از سيزده يا دوازده قرن پيش به دست ما رسيده، كاملا زنده وتازه است. ودر اينجا به چند قسمت حساس آن اشاره مى كنيم: 1 - پيشرفت فوق العاده علوم در عصر مهدى (عليه السلام) هيچ برنامهء انقلابى بدون يك جهش فكرى وفرهنگى، پايا وپويا نخواهد بود ورشد وتكامل لازم را نخواهد يافت لذا بدون شك، نخستين گام در تحقق بخشيدن به چنين هدفي، اقدام به يك انقلاب فرهنگى است كه افكار را از دو سو به حركت درآورد. از طرفي در زمينهء علوم ودانشهائى كه مورد نياز يك جامعهء آباد وآزاد و سالم است (اين از نظر مادى وروبنائى) واز سوى ديگر در زمينهء آگاهى به اصول يك زندگى صحيح انسانى آميخته با ايمان در جهت معنوى وزيربنائى. در حديثى از امام صادق (عليه السلام) چنين مى خوانيم: " العلم سبعة وعشرون حرفا فجميع ما جائت به الرسل حرفان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين، فإذا قام قائمنا اخرج الخمسة والعشرين حرفا، فبثها في الناس وضم إليها الحرفين حتى يبثها سبعة و عشرين حرفا ". (علم ودانش بيست وهفت حرف (بيست وهفت شعبه وشاخه) است، تمام آنچه پيامبران الهى براى مردم آوردند دو حرف بيش نبود ومردم تاكنون جز آن دو حرف را نشناخته اند اما هنگامى كه قائم ما قيام كند/ 257