مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ - نسخه متنی

رضا استادی، ابوطالب تجلیل تبریزی، محمدتقی تستری، جعفر سبحانی، ملاعلی غروی علیاری، ابوالحسن مولانا، حسن حسن زاده آملی؛ تهیه و تنظیم: مسجد انگجی تبریز

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید
(مؤمن در زمان قائم در حالى كه در مشرق است برادر خود را در مغرب مى بيند وهمچنين كسى كه در غرب است برادرش را در شرق مى بيند) (10) ارتباط مستقيم نه تنها در سطح حكومت بلكه در سطح عموم عملي مى شود، وپيوندهاى ظاهري وجسماني، پيوندهاى معنوى دلها را استحكام مى بخشد، آن گونه كه جهان به راستى به شكل يك خانه ومردمش همچون اهل يك خانواده خواهند بود. وبه اين ترتيب علم ودانش وصنعت در اختيار بهسازى وضع جهان و تحكيم پايه هاي اخوت وبرادرى ونه در راه ويرانگرى قرار خواهد گرفت. پيشرفت عظيم در امر اقتصادى وعدالت اجتماعي زمينى كه در آن زندگى مى كنيم امكانات فراوانى براى زندگى ما ونسلهاى آينده وجمعيتهائى بسيار زيادتر از جمعيت كنونى ما دارد، اما عدم آگاهى كافى به منابع موجود ومنابع بالقوه زمين از يك سو وعدم وجود يك نظام صحيح براى تقسيم ثروت زمين از سوى ديگر، سبب احساس كمبود از جنبه هاي مختلف شده است، تا آنجا كه در عصر ما همه روزه گروهى از انسانهاى مفلوك از گرسنگى مى ميرند. نظام حاكم بر اقتصاد جهان امروز كه يك نظام استعمارى است در كنار خود يك نظام جنگى ظالمانه را پرورش ميدهد كه قسمت مهمى از نيروهاى فكرى وانسانى را كه مى بايست به طور مداوم وپويا در جستجوى منابع جديد براى بهسازى زندگى انسانها به تلاش برخيزند، مى بلعد ونابود مى كند. اما به هنگامى كه اين نظام ونظامي جنبى آن دگرگون شود، نيروها براى استخراج منابع بيشمار زمين بكار مى روند وعلم ودانش پيشرو در اختيار اين برنامه قرار مى گيرد وبه سرعت، منابع تازه أي كشف مى گردد وشكوفائى خاصى به اقتصاد بشريت مى بخشد. لذا در روايات مربوط به حكومت آن مصلح بزرگ اشارات پر معنائى به اين/ 257