مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ - نسخه متنی

رضا استادی، ابوطالب تجلیل تبریزی، محمدتقی تستری، جعفر سبحانی، ملاعلی غروی علیاری، ابوالحسن مولانا، حسن حسن زاده آملی؛ تهیه و تنظیم: مسجد انگجی تبریز

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید
قاطع مردم جهان را براى يك زندگى صحيح انسانى وآميخته با پاكى وعدالت اجتماعي آماده مى سازد. ولى از آنجا كه بالآخرة انسان آزاد آفريده شده ودر اعمال خويش از اصل جبر پيروى نمى كند خواه ناخواه افرادي هر چند در اقليت باشند در هر اجتماع صالحي ممكن است پيدا شوند كه از آزادى خود سوء استفاده كنند واز آن براى وصول به مقاصد شومى بهره گيرند. لذا بايد يك دستگاه قضائي سالم و كاملا آگاه ومسلط باشد كه حقوق مردم را به آنها برساند وستمگر را بر سر جاى خود بنشاند. با مطالعه ودقت روى جرائم وجنايات ومفاسد اجتماعي وطرق پيشگيرى از آنها روشن مى شود كه اولا با اجراى عدالت اجتماعي وتقسيم عاد لانه ثروت، ريشهء بسيارى از مفاسد اجتماعي كه از تنازع وكشمكش بر سر اندوختن ثروتها واستثمار طبقات ضعيف وحيله وتزوير وانواع تقلبها، و دروغ وخيانت وجنايت بخاطر درآمد بيشتر از هر راه وبا هر وسيله سرچشمه مى گيرد، برچيده مى شود وشايد رقم بزرگ فساد وظلم در هر جامعه أي از همين رهگذر است. با از ميان رفتن ريشهء اصلى، شاخ وبرگها خود بخود مى خشكد. ثانيا: آموزش وتربيت صحيح اثر عميقي درمبارزه با فساد وتجاوز وانحرافات اجتماعي واخلاقي دارد ويكى از علل مهم توسعه فساد در جوامع امروز اين است كه نه تنها از وسائل ارتباط جمعى آن استفاده براى آموزش صحيح نمى شود، بلكه همهء آنها غالب در خدمت كثيف ترين وزشت ترين برنامه هاي استعمارى فساد است وشب وروز به طور مداوم از طريق ارائهء فيلمهاى بدآموز وداستانها وبرنامه هاي گمراه كننده وحتى اخبار دروغ ونادرستى كه در خدمت مصالح استعمار جهانى است به ظلم وتبعيض وفساد خدمت مى كنند. البته اينها نيز از جهتى ريشهء اقتصادى دارد ودر جهت تخدير مغزها وبه/ 257