مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ - نسخه متنی

رضا استادی، ابوطالب تجلیل تبریزی، محمدتقی تستری، جعفر سبحانی، ملاعلی غروی علیاری، ابوالحسن مولانا، حسن حسن زاده آملی؛ تهیه و تنظیم: مسجد انگجی تبریز

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید
كنار آنها از مواهب الهى به طور عاد لانه بهره مى گيرند، همان گونه كه " گرگ " در كنار ميش وبر سر " چشمه ". در غير اين دو صورت مشمول تصفيه شده ووجودشان از ميان برداشته خواهد شد. از جمله اشارات قابل توجه در اين زمينه همان است كه در مورد تقسيم صحيح مال در حديثى از پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) نقل شده كه آنقدر مردم غناى جسمي وروحي پيدا مى كنند كه اموال اضافي مى ماند وطالبي ندارد، يعنى مردم در يك نظام صحيح حكومت آنچنان تربيت مى شوند كه اموال زائد بر نياز خود را درد سرى براى خويش مى بينند وتمام شور وشرها و قيل وقال وغوغائى كه ازاين رهگذر پيدا مى شود، فرو مى نشيند. زندگى همه تأمين واز آينده نيز هيچ گونه نگرانى نخواهند داشت، تا به خاطر تأمين آن تن به آلودگى ها ومسابقه جمع ثروت بدهند. ونيز در حديث ديگرى خوانديم كه سطح افكار مردم در عصر حكومت أو چنان بالا مى رود كه به هيچ وجه با امروز قابل قياس نيست وطبعا تضادها و كشمكشهائى كه مولود كوته نظرى ها وتنگ چشمى ها وپائين بودن سطح افكار وخلاصه كردن شخصيت در ميزان مال وثروت است، برچيده خواهد شد. به خاطر مراقبت شديد ى كه در عصر حكومت أو طبق رواياتي كه گذشت اعمال مى گردد حتى مجرمان در محيط خانه خود در امان نيستند، چرا كه ممكن است با وسائل پيشرفته أي تحت كنترل باشند وحتى مثلا امواج صوتي آنها بر روى ديوار قابل كنترل گردد، اين خود اشاره ديگرى به وسعت ابعاد مبارزه با فساد در عصر حكومت أو است. داورى كردن أو بر طبق قانون دادرسى محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) و قانون دادرسى داود (عليه السلام) گويا اشاره به اين نكته لطيف است كه أو هم به موازين ظاهري داد رسى اسلامي همچون اقرار وگواهى گواهان ومانندآن/ 257