مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ - نسخه متنی

رضا استادی، ابوطالب تجلیل تبریزی، محمدتقی تستری، جعفر سبحانی، ملاعلی غروی علیاری، ابوالحسن مولانا، حسن حسن زاده آملی؛ تهیه و تنظیم: مسجد انگجی تبریز

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید
سلام من المسك انفاسه * على الحسن الالمعى الرضا ويك يك از امامان (سلام الله عليهم) نام ميبرد تا ميرسد بحضرت مهدى (عليه السلام) ودرباره أو ميگويد: سلام على القائم المنتظر * ابى القاسم الغرم نور الهدى (16) واز آن جمله، علامه سبط ابن الجوزى است كه در " تذكرة الخواص " (ص 204 چاپ تهران) ميگويد: محمد بن الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب وكنيته أبو عبد الله وابو القاسم و هو الخلف الحجة صاحب الزمان القائم المنتظر والتالى وهو آخر الائمة (17) واز آنجمله، علامه ابن حجر الهيثمى المكى الشافعي است چنانچه در اول بحث اشاره شد واو در كتاب " الصواعق " ص 124 ط مصر ميگويد: لم يخلف (يعنى الامام الحسن العسكري) غير ولده ابى القاسم محمد الحجة وعمره عند وفاة ابيه خمس سنين لكن آتاه الله فيها الحكمة ويسمى القائم المنتظر " (18) و نيزاز آنجمله، شيخ الاسلام ابو نصر احمد بن ابو الحسين نامقى جامى معروف به احمد جام وژنده پيل متولد سال 441 ومتوفى درسال 536 مدفون در شهر جام وباين مناسبت اين شهر بنام تربت جام ناميده شده است واو را بنقل " ينابيع المودة " (19 و " مجالس المؤمنين " در مجلس ششم چنين ميگويد: من زمهر حيدرم هر لحظه اندر دل صفاست * از پى حيدر حسن ما را امام ورهنما است همچو كلب افتاده ام بر آستان بو الحسن * خاك نعلين حسين بر هر دو چشمم توتياست عابدين تاج سر وباقر دو چشم روشنم * دين جعفرر بر حق است ومذهب موسى رواست أي موالى وصف سلطان خراسان را شنو */ 257