مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ - نسخه متنی

رضا استادی، ابوطالب تجلیل تبریزی، محمدتقی تستری، جعفر سبحانی، ملاعلی غروی علیاری، ابوالحسن مولانا، حسن حسن زاده آملی؛ تهیه و تنظیم: مسجد انگجی تبریز

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید
ونقل شده است كه أو هزار وسيصد سال عمر كرد. وانس بن مالك از پيغمبر گرامى (صلى الله عليه وآله) روايت ميكند كه أو هزار وچهار صد وپنجاه سال زندگى كرد. ونيز قرآن كريم به زنده بودن عيسى (عليه السلام) وبردن أو بآسمان تصريح ميكند ورواياتي از طريق شيعه وسنى وارد شده است كه موقع ظهور حضرت مهدى (عليه السلام)، حضرت عيسى (عليه السلام) بزمين فرود آيد وپشت سر امام زمان (عليه السلام) نماز ميخواند. پس چگونه صحيح است كه زنده بودن مأموم را در زمان طولاني جايز دانسته اما زنده بودن امام را در زمان طولاني محال وغير ممكن بدانيم. ودرباره آدم (عليه السلام) هم گفته اند كه عمرش نهصد وسى سال بوده است چنانكه از تورات نقل شده است وشيث هم نهصد ودوازده سال عمر كرد وطبرسي در " اعلام الورى " ميگويد: شيعه واصحاب حديث بلكه همهء امت غير از معتزله وخوارج بر زنده بودن خضر اتفاق دارند واكثر اهل كتاب هم بر همين عقيده اند. واز زمخشرى در " ربيع الابرار " واز غير أو نيز نقل شده است كه مسلمانان در زنده بودن چهار نفر از پيامبران متفق القولند، " ادريس وعيسى " كه در آسمانند و " الياس وخضر " كه در زمينند. وقرآن كريم بر زنده بودن اصحاب كهف تصريح ميكند وميفرمايد: " پندارى تو آنان را بيداران در حاليكه آنها خفتگانند " سورهء كهف آيهء 17 آيا كدام شگفت انگيزتر است از اين دو، زنده بودن انسانيكه ميخورد و ميآشامد وراه ميرود وميخوابد وبيدار مى شود وخودش را شستشو ميكند و به نظافت وپاكيزگى خود ميرسد، ويا چند نفر انسانيكه در آنها از اينها كه گفته شد اصلا خبرى نيست. خلاصه: زنده ماندن انسان، ساليان سال هر چند هم طولاني باشد امرى/ 257