مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ - نسخه متنی

رضا استادی، ابوطالب تجلیل تبریزی، محمدتقی تستری، جعفر سبحانی، ملاعلی غروی علیاری، ابوالحسن مولانا، حسن حسن زاده آملی؛ تهیه و تنظیم: مسجد انگجی تبریز

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید
شبهه چهارم اينكه ميگويند: اگر امام زمان (عليه السلام) موجود باشد، لازم آيد كه ظاهر شود وخروج نمايد. مگر دنيا را گناه وفساد وخونريزى و سستى عقايد دينى وتعطيل احكام وحدود وظلم وجور فرا نگرفته است ؟ جواب: اينكه عقل ما در شناخت علل واسباب كارهاى خداوند قاصر و كوتاه است. ما اجمالا ميدانيم كه غيبت آنحضرت بامر خداست وظهور و خروجش نيز بامر خدا است وآگاهى ما بتمام علل واسبابي كه دخالت در ظهور آنحضرت دارد، قاصر وعقل را به آن راهى نيست. ما ميدانيم كه بين حضرت يوسف وپدرش حضرت يعقوب (عليهما السلام) مسافت زيادي نبود ويعقوب (عليه السلام) در فراق فرزندش، چندان به حزن وغم گرفتار آمد كه نور ديدگانش را از دست داد تا اينكه بشارت دهنده أي آمد وپيراهن يوسف را بصورتش انداخت، ناگهان بينا شد. در اين مدت، حضرت يوسف پدر را از جاى خود آگاه نساخت چون از جانب خدا فرمانى نرسيده بود. هنگاميكه خدا برايش اذن داد پدر را آگاه ساخت و بمصرش دعوت كرد. روايات هم ميگويد: حضرت ظهور نكند تا دنيا از ظلم وجور پر گردد. اگر گوئى اكنون آن زمان است گوئيم نه. بلكه آن وقتى استكه دنيا چنان گرفتار ظلم وجور شود كه مزاج مردم براى يك انقلاب الهى آماده شود. ابو بصير ومحمد بن مسلم ميگويند: از امام صادق (عليه السلام) شنيديم كه ميفرمود: " ظهور قائم (عليه السلام) واقع نشود تا دو ثلث مردم نابود شوند " گفتيم: اگر دو ثلث مردم نابود شدند پس كه مى ماند ؟ فرمود: آيا دوست نميداريد كه شما از آن ثلث باقى باشيد ؟ (31) وقتيكه بمقتضاى روايت، دو ثلث بشر نابود شوند آنوقت خدا ميداند كه مردم چه حالى پيدا ميكنند. در اثر جنگ وبكار بردن سلاحهاى مدرن و گرسنگى وترس شديد، مرگ سرخ يعنى مرگ با شمشير، مرگ سفيد يعنى/ 257