مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ - نسخه متنی

رضا استادی، ابوطالب تجلیل تبریزی، محمدتقی تستری، جعفر سبحانی، ملاعلی غروی علیاری، ابوالحسن مولانا، حسن حسن زاده آملی؛ تهیه و تنظیم: مسجد انگجی تبریز

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید
رسائل ومكاسب شيخ اعظم انصاري، كفاية الاصول وجواهر فقه (بصورت درس خارج)، اشارت شيخ الرئيس، يكدروه تفسير مجمع البيان، يكدروه درايه ويكدوره رجال اردبيلي وقسمتي از شفا وكتابهاى زيادي در علوم هيئت، نجوم ورياضيات را در محضر پرفيض مرحوم حضرت آيت الله ميرزا أبو الحسن شعرانى (رحمة الله عليه) تلمذ مينمايند. استاد، حكمت منظومه وقسمت الهيه اسفار ومقدارى تفسير را در محضر مرحوم حضرت آيت الله ميرزا مهدى قمشه أي (رحمة الله عليه) وقسمتي از شفا را در نزد مرحوم حضرت آيت الله ميرزا احمد آشتيانى (رحمة الله عليه) وباز مقداى از شفا وشرح فصوص را خدمت جناب آقاى فاضل تونى ومنطق منظومه را نزد جناب آقاى شيخ على محمد جولستانى فراميگيرند. معظم له از شاگردان دروس فقه واصول مرحوم حضرت آيت الله شيخ محمد تقى آملى (رحمة الله عليه) ومدت پنج سال از شاگردان دروس خارج واسفار مرحوم حضرت آيت الله آقاى ميرزا أبو الحسن رفيعي قزويني (رحمة الله عليه) ميباشند. مجموع مدت تلمذ آيت الله حسن زادهء آملى در محاضر اساتيد فوق الذكر در تهران حدود 13 يا 14 سال ميباشد. عزيمت به حوزهء علميه قم استاد درسال 1342 هجري شمسي به حوزهء علميه قم عزيمت نموده وضمن شروع به تدريس از محاضر مرحوم حضرت آيت الله علامه طباطبائي واخوى ايشان مرحوم جناب آقاى محمد حسن الهى (قدس سرهما) استفاده هاي وافرى ميكنند. سابقهء تدريس آيت الله حسن زادهء آملى در حوزهء علميه قم تنها در رياضيات فزونتر از 17 سال بوده وهم اكنون حضرتشان مشغول تدريس علوم عاليه ميباشند. استاد بزبان فرانسه هم تسلط دارند. تا ليفات: حضرت آيت الله حسن زادهء آملى داراى تصنيفات زياد در حدود 112 جلد اعم از كتب و رسائل در علوم مختلفه هستند كه بيش از 40 مجلد به طبع رسيده است. در اينجا اشاره أي گذرا/ 257