پادشاهي كسري نوشين روان چهل و هشت سال بود - شاهنامه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شاهنامه - نسخه متنی

ابوالقاسم فردوسی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

پادشاهي كسري نوشين روان چهل و هشت سال بود

  آغاز داستان
  داستان نوش زاد با كسري
  داستان بوزرجمهر
  داستان مهبود با زروان
  رزم خاقان چين با هيتاليان
  داستان درنهادن شطرنج
  داستان طلخند و گو
  داستان كليله ودمنه
  داستان كسري با بوزرجمهر
  نامه كسري به هرمزد
  سخن پرسيدن موبد ازكسري
  وفات يافتن قيصر روم و رزم كسري

/ 675