آداب نماز (1) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آداب نماز (1) - نسخه متنی

روح الله ولی ابرقوئی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

آداب نماز

آداب نماز1 - استفاده از انگشتر عقيق (175).2 - پوشيدن لباس پاكيزه (176).3
- شانه كردن موها(177).4 - مسواك
كردن قبل از نماز.5 - خود را
براى نماز خوشبو نمودن (178).6 -
خواندن نماز در اول وقت ؛ هر چه به اول
وقت نزديكتر باشد، بهتر است ، مگر آنكه
تاءخير آن از جهاتى بهتر باشد؛ مثلا صبر
كند، تا نماز را به جماعت بخواند(179).7 - خواندن نماز به جماعت .8 - گفتن اذان و اقامه به گونه اى كه
بين
اذان و اقامه به اندازه يك سجده فاصله
بيندازد و دعاهاى وارده را
بخواند(180).9 - همراه داشتن
عمامه با تحت الحنك در نماز(181).10 - پوشيدن لباس سفيد و عبا براى
نماز(182).مستحبات و مكروهات
اذان و اقامه1 - بلند كردن صدا
در اذان و اقامه براى مرد مستحب است ؛ به
گونه اى كه بلندى صدا در اقامه ، بلندتر
از صداى اذان نباشد(183).2 -
مستحب است كه زن موقع نبودن مرد نامحرم
كلمات اذان و اقامه را آهسته بگويد.3 - مستحب است كه نمازگزار اذان را
آرام و شمرده بگويد؛ (يعنى كلمات اذان
را آشكارا ادا كند، به طورى كه شنونده
بتواند حروفش را بشمارد)(184). و همچنين
مستحب است كه وقف كردن در آخر هر بخش ‍
اذان را كمى طول بدهد(185).4 - به
سرعت گفتن اقامه مستحب است ؛ آن به اين
معنى كه وقف در آخر هر بخش را طول
ندهد(186).5 - مستحب است كه اذان
گو در جايى بلند، مانند مناره ، بايستد
تا صدايش ‍ به نمازگزاران برسد(187).6 - مستحب است كه اذان گو در وقت
گفتن اذان و اقامه ، مخصوصا در اقامه رو
به قبله باشد و كراهت دارد كه انسان در
گفتن بعضى جملات اذان روى خود را به طرف
راست يا چپ بچرخاند(188).7 - سخن
گفتن در بين جمله هاى اذان و اقامه
مخصوصا در بين جمله هاى اقامه مكروه است
(189).8 - مستحب است كه اذان گو در
وقت گفتن اذان با طهارت و وضو
باشد(190).9 - مستحب است كه انسان
وقتى صداى اذان را مى شنود آن را همراه
مؤ ذن آهسته تكرار كند(191).10 -
اگر مؤ ذن صدا را در گلو بيندازد،
چنانچه غنا نشود، مكروه است (192).11 - اگر نماز جماعت داخل مسجد باشد و
او
بخواهد در بام مسجد نماز بخواند مستحب
است اذان و اقامه بگويد(193).12 -
اگر نمازگزار بين اذان و اقامه بقدرى
فاصله دهد كه اذانى را كه گفته است ،
اذان اين اين اقامه حساب نشود، مستحب
است كه اذان و اقامه را دوباره
بگويد(194).13 - اگر نمازگزار بين
اذان و اقامه و نماز بقدرى فاصله دهد كه
اذان و اقامه آن نماز حساب نشود، مستحب
است كه دوباره براى آن نماز،اذان و
اقامه بگويد(195).14 - اگر پيش از
آنكه نمازگزار به اندازه ركوع خم شود،
يادش بيايد كه اذان يا اقامه را فراموش
كرده است ، چنانچه وقت نماز وسعت دارد،
مستحب است كه براى گفتن اذان و اقامه
نماز خود را بشكند(196).مستحبات
تكبيرة الاحرام1 - مستحب است
بعد از تكبيرة الاحرام بگويد: يا محسن
قد اءتاك المسيى ء و قد اءمرت المحسن ان
يتجاوز عن المسيى ء انت المحسن و اءنا
المسيى ء بحق محمد و آل محمد صل على محمد
و آل محمد و تجاوز عن قبيح ما تعلم منى ؛
اى خدايى كه به بندگان احسان مى كنى !
بنده گنهكار به در خانه تو آمده است و تو
خود امر كرده اى كه نيكوكار كه از
گنهكار
بگذرد؛ تو نيكوكارى و من گنهكار. به حق
محمد و آل محمد (صلى الله عليه و آله و
سلم ) رحمت خود را بر محمد و آل محمد فرست
و از بديهايى كه مى دانى از من سر زده
است
، بگذر!(197)2 - مستحب است موقع
گفتن تكبير اول نماز و تكبيرهاى بين
نماز، دستها را تا مقابل گوشها بالا
ببرد(198).3 - مستحب است هنگام
بالا آوردن دست ها تا مقابل گوشها
انگشتان دست بسته باشد و كف دست رو به
قبله قرار گيرد(199).4 - مستحب
است گفتن شش تكبير كه با تكبيرة الاحرام
جمعا هفت تكبير شود؛ به اين نحو كه يا
قبل از گفتن تكبيرة الاحرام ، شش تكبير
بگويد يا بعد از آن و يا بين قبل و بعد
تقسيم كند(200). (دعاهاى وارده براى اين
تكبيرها در جلد 1 ترجمه تحريرالوسيله ،
مساءله دوم ، صفحه 249 آمده است .)5 - براى امام جماعت مستحب است كه
تكبيرة الاحرام را با صداى بلند بگويد،
به طورى كه قابل شنيدن براى افراد پشت
سر او باشد(201).6 - براى امام
جماعت مستحب است كه شش تكبير ديگر را
آهسته بگويد(202).مستحبات
قيام1 - در قيام ، هنگام خواندن
حمد و سوره ، مستحب است كه دست ها و
انگشتان حركت نكند(203).2 - در
حال ايستادن ، مستحب است كه بدن راست
نگه داشته شود و شانه ها پايين انداخته
شود(204).3 - مستحب است كه
نمازگزار در حال ايستادن ، دست ها را
روى رانها بگذارد و انگشتها را به هم
بچسباند(205).4 - مستحب است كه
نمازگزار در حال ايستادن جاى سجده را
نگاه كند(206).5 - مستحب است كه
نمازگزار سنگينى بدن را به طور مساوى
روى دو پا بيندازد و با خضوع و خشوع
باشد(207).6 - مستحب است كه
نمازگزار پاها را پس و پيش
نگذارد(208).7 - مستحب است كه مرد
پاها را سه انگشت باز تا يك وجب فاصله
دهد، اما زن سزاوار است پاها را به هم
بچسباند(209).مستحبات و مكروهات
قرائت و ذكر1 - در نماز جمعه و
در نماز ظهر جمعه مستحب است كه در ركعت
اول بعد از حمد، سوره جمعه و در ركعت دوم
بعد از حمد، سوره منافقون خوانده
شود(210).2 - كسى كه به هيچ قسم
نمى تواند صحيح نماز را ياد بگيرد،
احتياط مستحب آن است كه نماز را به
جماعت به جا آورد(211).3 - احتياط
مستحب است كه در نماز، وقف به حركت و وصل
به سكون ننمايد(212).4 - مستحب است
كه نمازگزار در ركعت سوم و چهارم بعد از
تسبيحات اربعه استغفار كند؛ مثلا
بگويد: استغفر اللّه ربى و اتوب اليه يا
بگويد: ((اللهم اغفرلى ))(213).5 -
مستحب است كه نمازگزار در ركعت اول ،
پيش از خواندن حمد، بگويد: اعوذ بالله
من الشيطان الرجيم (214).6 -
مستحب است كه در ركعت اول و دوم نماز ظهر
و عصر (بسم اللّه الرحمن الرحيم ) بلند و
حمد و سوره شمرده و آهسته خوانده شود و
در آخر هر آيه وقف شود؛ يعنى به آيه بعد
چسبانده نشود. همچنين در حال خواندن حمد
و سوره به معناى آيه توجه شود(215).7 - مستحب است اين كه نمازگزار اگر
نماز
را به جماعت مى خواند، بعد از تمام شدن
حمد امام و اگر فرادى مى خواند، بعد از
آن كه حمد خودش تمام شد، بگويد: الحمد
اللّه رب العالمين (216).8 -
مستحب است بعد از خواندن سوره ((قل هو
اللّه احد)) يك يا دو يا سه مرتبه گفته
شود: ((كذالك اللّه ربى )) يا سه مرتبه
كذالك اللّه ربنا(217).9 - سزاوار
است كه نمازگزار بعد از خواندن سوره ،
كمى صبر كند و سپس ‍ تكبير پيش از ركوع
يا قنوت را بگويد(218).10 - مستحب
است كه در تمام نمازها، در ركعت اول ،
سوره ((اءنا اءنزلناه )) و در ركعت دوم هم
سوره ((قل هواللّه احد)) خوانده
شود(219).11 - مستحب است در نماز
صبح ، سوره ((عم يتسائلون )) يا سوره ((هل
اءتى )) و يا ((غاشيه ))، ((قيامت )) و نظائر
آن ، يعنى سوره هاييكه به مقدار يكى از
اين سور، آيه دارد خوانده شود(220).12 - مستحب است كه در نماز ظهر سوره
((سبح اسم ربك الاعلى )) يا سوره شمس و در
نماز عصر و مغرب سوره ((اذا جاء نصر
اللّه )) يا سوره ((الهيكم التكاثر))
خوانده شود(221).13 - مستحب است كه
در نماز و عشاى شب جمعه براى ركعت اول ،
سوره جمعه و براى دوم ، سوره ((اعلى )) و
در نماز ظهر و عصر جمعه براى ركعت اول ،
سوره جمعه و براى ركعت دوم ، سوره
منافقون قرائت شود(222).14 -
مستحب است كه نمازگزار در نماز صبح روز
جمعه در ركعت اول ، سوره جمعه و در ركعت
دوم ، سوره توحيد را بخواند و در نماز
مغرب شب جمعه در ركعت اول ، سوره جمعه و
در ركعت دوم ، سوره توحيد را
بخواند(223).15 - مستحب است كه
نمازگزار در قرائت رعايت ترتيل را
نمايد و كلمات را آرام ، شمرده و واضح
بخواند(224).16 - مستحب است كه
نمازگزار در جاهايى كه علماى تجويد،
وقف در آن جاها را معتبر دانسته اند،
وقف كند(225).17 - مستحب است كه
نمازگزار در هنگام خواندن سوره ، وقتى
به آيه رحمت رسيد، از خدا طلب رحمت
بنمايد و اگر به آيه عذاب جهنم و بلا
رسيد، از خدا طلب پناه از عذاب
كند(226).18 - اگر نمازگزار ترس از
آن دارد كه وقتى سوره طولانى مى خواند،
وقت تنگ شود و نماز دومش قضا شود، مستحب
است كه سوره كوتاه قرائت كند(227).19 - مستحب است كه نمازگزار در نافله
نمازهاى شب (نافله مغرب ، عشا و نماز شب )
قرائت را بلند و در نافله نمازهاى روز
(نافله صبح ، ظهر و عصر) آهسته
بخواند(228).20 - كراهت دارد كه در
هر ركعت از نمازهاى واجب ، بيش از يك
سوره قرائت شود(229).21 - مكروه
است كه انسان در تمام نمازهاى يك شبانه
روز، سوره ((قل هو اللّه احد)) را
نخواند(230).22 - خواندن سوره ((قل
هو اللّه احد)) با يك نفس مكروه است
(231).23 - مكروه است كه انسان
سوره اى را كه در ركعت اول خوانده ، در
ركعت دوم نيز بخواند. (مگر اين كه در هر
دو ركعت ، سوره ((قل هو اللّه احد)) را
قرائت كند.)(232)مستحبات و
مكروهات ركوع1 - مستحب است كه
ذكر ركوع ، سه ، پنج يا هفت مرتبه و يا
بيشتر قرائت شود(233).2 - كسى كه
نمى تواند ايستاده يا نشسته ركوع كند و
تنها مى تواند در حال نشسته ، كمى خم شود
يا در حال ايستاده با سر اشاره كند،
احتياط مستحب آن است كه بعد از نمازى كه
براى ركوع آن با سر اشاره كند نماز
ديگرى هم بخواند و هنگام ركوع ، بنشيند
و هر قدر مى تواند براى ركوع خم
شود(234).3 - مستحب است كه
نمازگزار قبل از ركوع ، در حالى كه راست
ايستاده تكبير بگويد(235).4 -
مستحب است هنگام ركوع ، زانوها به عقب
داده شود و پشت صاف نگهداشته شود؛ گردن
نيز كشيده و مساوى پشت باشد(236).5 - مستحب است كه انسان هنگام ركوع
،بين
دو قدم خود را نگاه كند(237).6 -
مستحب است كه هنگام ركوع ، پيش از ذكر يا
بعد از آن صلوات فرستاده شود.7 -
مستحب است كه نمازگزار بعد از ركوع
هنگامى كه برخاست و راست ايستاد، در حال
آرامى بدن بگويد: ((سمع اللّه لمن حمده
))(238).8 - مستحب است كه زنها در
ركوع ، دست را از زانو بالاتر بگذارند و
زانوها را به عقب ندهند(239).9 -
مستحب است كه انسان پيش از گذاشتن دست
چپ بر زانوى چپ ، دست راست را بر زانوى
راست بگذارد(240).10 - مستحب است
كه نمازگزار در هنگام ركوع ، انگشتان كف
دست خود را از هم باز كرده و آنها را از
زانوهاى خود پر كند(241).11 -
مستحب است كه پيش از گفتن ذكر ركوع ،
دعاى وارده خوانده شود(242).12 -
مستحب است كه نمازگزار در حالت ركوع ،
آرنج ها را باز كند(243).13 -
مكروه است كه نمازگزار در حال ركوع ، سر
را به زير انداخته و دستها را به پهلو
بچسباند و يا دستها را در بين دو زانوى
خود قرار دهد(244).14 - مكروه است
كه نمازگزار در حال ركوع ، دو دست خود را
زير جامه هاى خود پنهان كند(245).

/ 1