ترجمه نهج البلاغه نسخه متني

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه نهج البلاغه - نسخه متني

محمد دشتی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

بسم الله الرحمن الرحیم* تذكّر
اين نسخه نهج البلاغه كه به «نسخة المعجم المفهرس دشتى» نيز معروف است از نظر شماره هاى خطبه ها و نامه ها و حكمت ها با نسخه هاى زير هماهنگ است.
1- شرح و ترجمه نهج البلاغه: آية اللّه محمّد تقى جعفرى قدّس سرّه
2- شرح و ترجمه نهج البلاغه: ميرزا حبيب اللّه خوئى
3- ترجمه نهج البلاغه قرن پنجم: به تصحيح حويزى
4- ترجمه نهج البلاغه: دكتر اسد اللّه مبشّرى
5- ترجمه نهج البلاغه: سپهر خراسانى
6- ترجمه نهج البلاغه: امامى و آشتيانى (زير نظر آية اللّه مكارم شيرازى)
7- ترجمه نهج البلاغه: شريعت
8- ترجمه نهج البلاغه: دكتر شهيدى


* ساير همكاران:
* كنترل و تصحيح: 1- حجّة الاسلام دكتر سيّد محمّد شفيعى
2- حجّة الاسلام على محيطى
3- حجّة الاسلام محمد متّقى زاده
* ويراستارى متن: 1- سيّد محمود علوى
2- محمّد نصيرى
* حروفچينى: نشر مؤسّسه امير المؤمنين عليه السّلام
* صفحه آرائى كامپيوترى: 1- محمّد مهدى دشتى
2- حسين دشتى

ترجمه نهج البلاغه
همراه با:
1- عنوان دادن به مفاهيم نهج البلاغه (2730 عنوان) در متن عربى و فارسى
2- نامگذارى خطبه ها، نامه ها، حكمت ها (1500 عنوان)
3- اشاراتى به علوم و فنون
4- ويژگى عمومى بودن ترجمه
5- رعايت اصل پيام رسانى در ضرب المثل ها
6- تفسير صحيح متشابهات و عبارتهاى مشكل
7- آوردن نكات تاريخى در پاورقى
8- آوردن اسامى اشخاص و اماكن در متن و پاورقى
9- ثبت شأن نزول خطبه ها، نامه ها، حكمت ها
10- فهرست موضوعى و تفصيلى (در آخر كتاب)
11- آوردن توضيحات ضرورى در متن و پاورقى
12- فهرست مطالب كتاب (در اوّل كتاب)
13- آوردن اختلاف نسخه ها (در متن عربى)
14- شماره گذارى متن عربى (يك خط در ميان)
15- آوردن موضوعات كلّى خطبه ها، نامه ها، حكمت ها
16- ترجمه توضيحات سيّد رضى با عنوان (مى گويم:)
17- مشخّص كردن مرجع ضمائر (هو، هم، انّهم، انّه) كه موردنظر امام بودند.
18- مشخّص كردن مخاطب هاى امام عليه السّلام در نهج البلاغه
19- تفسير صحيح عبارات عام و خاص، مطلق و مقيّد
20- تبيين صحيح اهداف امام عليه السّلام در طرح ارزشها و مبانى اعتقادى
21- آوردن آدرس آيات قرآن (در پاورقى)
22- آوردن برخى از اشعار ضرورى
23- آوردن مدارك احاديث موجود در كتاب
24- آوردن آمار و ارقام ضرورى
25- بررسى تطبيقى مكاتب و أديان در پاورقى

/ 385