پیام امام امیرالمؤمنین (علیه السلام) جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

پیام امام امیرالمؤمنین (علیه السلام) - جلد 6

آیة الله العظمی مکارم شیرازی با همکاری: جمعی از فضلاء و دانشمندان

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

پيام امام اميرالمؤمنين (عليه السلام)مؤلف: مرجع عاليقدر، علاّمه فقيه، حضرت آية اللَّه العظمى حاج شيخ ناصر مكارم الشيرازى‏

جلد ششم

فهرست مطالب

خطبه 151

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: خورشيدى كه در تاريكى درخشيد

بخش دوّم

شرح و تفسير: فتنه هايى در پيش است، به هوش باشيد

نكته

ويژگى هاى حاكمان دنياپرست!

بخش سوّم

شرح و تفسير: ويژگى هاى اين فتنه بزرگ!

بخش چهارم

شرح و تفسير: وظيفه شما در اين فتنه

خطبه 152

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: گوشه اى از صفات جمال و جلال خدا

بخش دوّم

شرح و تفسير: خليفه حق آشكار شد

خطبه 153

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: انسان هاى گمراه و غافل

بخش دوّم

شرح و تفسير: اندرزى سودمند و گرانبها

بخش سوّم

شرح و تفسير: به هوش باش!

بخش چهارم

شرح و تفسير: از اين سه خوى زشت بپرهيز

خطبه 154

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: ما درهاى علوم پيامبريم!

نكته ها

تفاوت خودستايى و معرفى خويشتن

حسن دلبران در زبان ديگران!

بخش دوّم

شرح و تفسير: ويژگى رهروان راه حق

نكته

مشكل بزرگ در دنياى كنونى

بخش سوّم

شرح و تفسير: راه شناخت نيكان وبدان

خطبه 155

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح وتفسير

يك درس مهم خداشناسى

بخش دوّم

شرح و تفسير: اين پرنده عجيب و استثنايى

بخش سوّم

شرح و تفسير: شگفتى هاى ديگرى از اين پرنده

نكته

آفرينش حيرت انگيز خفاش!

خطبه 156

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: آشكار شدن كينه هاى درونى به بهانه واهى

بخش دوّم

شرح و تفسير: پيشروى به سوى سرمنزل مقصود

بخش سوّم

شرح و تفسير: اسباب نجات در قيامت

بخش چهارم

شرح و تفسير: آزمون و فتنه بزرگ!

نكته ها:

1ـ پاسخ به چند سؤال

2ـ شهادت، افتخار است نه مصيبت

بخش پنجم

شرح و تفسير: حرام خدا را با كلاه شرعى حلال مىشمرند!

نكته

رَگ، رَگ است اين آب شيرين، آب شور

خطبه 157

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: توجهى ديگر به مبدأ و معاد

نكته

چگونه تاريخ تكرار مىشود؟

بخش دوّم

شرح وتفسير

ناپايدارى دنيا

بخش سوّم

شرح و تفسير: حضور در دادگاه الهى

نكته ها

1ـ خيل گواهان عمل

2ـ سه جمله پرمعنا

خطبه 158

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: كتابى كه همه چيز در آن است

بخش دوّم

شرح و تفسير: حكومتى ظلمانى و وحشتناك در پيش است

نكته ها

مسئوليت سنگين حاكمان و مردم

پايان نكبت بار حكومت بنى اميّه

خطبه 159

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: حمايت همه جانبه

خطبه 160

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: ناتوانى انديشه ها در برابر عظمت او

بخش دوّم

شرح و تفسير: بردگان دنيا

نكته

دو بال براى پرواز به سوى خدا!

بخش سوّم

شرح و تفسير: اقتدا به رسول خدا (صلّى الله عليه وآله)

بخش چهارم

شرح و تفسير: زندگى زاهدانه انبيا

نكته ها

مزامير داوود (عليه السلام)

نغمه داوودى

زهد انبيا

بخش پنجم

شرح و تفسير: سيره پيامبر اسلام (صلّى الله عليه وآله) در برابر دنياپرستان

بخش ششم

شرح و تفسير: زندگى زاهدانه پيامبر (صلّى الله عليه وآله)

بخش هفتم

شرح و تفسير: چرا به پيامبر خدا (صلّى الله عليه وآله) تأسّى بجوييم؟

نكته

خطبه 161

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: اوصاف ديگرى از پيامبر (صلّى الله عليه وآله)

نكته

به گوينده بنگريم يا به سخنش؟!

بخش دوّم

شرح و تفسير: به قربانگاه هاى قرون پيشين بنگريد!

خطبه 162

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: چرا خلافت علوى غصب شد؟

بخش دوّم

شرح و تفسير

نكته ها

حق پرسشگرى

هدف اصلى اين پرسش و پاسخ

بنى اميه و توطئه محو اسلام

خطبه 163

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: شرح عميق ديگرى از صفات جمال و جلال او

نكته

خدا يك حقيقت نامتناهى است

بخش دوّم

شرح و تفسير: علم نامحدود خدا

نكته

بازتاب ايمان به علم خدا در اعمال انسان ها

بخش سوّم

شرح و تفسير: اى برتر از خيال و قياس و وهم

نكته

دوران عجيب جنين

خطبه 164

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: اتمام حجت امام (عليه السلام) با عثمان

نكته

بهترين راه نفوذ در ديگران

بخش دوّم

شرح و تفسير: نشانه هاى پيشوايان عادل و ستمگر

چند نكته درباره حادثه قتل عثمان

خطبه 165

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: آفرينش انواع پرندگان

نكته

دنياى عجيب پرندگان

بخش دوّم

شرح و تفسير: عجيب ترين پرنده جهان

بخش سوّم

شرح و تفسير: ترسيم دقيق و بسيار ظريفى از بال و پر طاووس

بخش چهارم

شرح و تفسير: ترسيم دقيقى از زيبايى هاى طاووس

بخش پنجم

شرح و تفسير: به راستى عقل در وصفش حيران است

نكته

شگفتى هاى طاووس!

بخش ششم

شرح و تفسير: از پشه هاى ريز گرفته تا نهنگ ها و فيل ها

نكته

اندكى از شگفتى هاى ماهى هاى بزرگ و فيل ها

بخش هفتم

شرح و تفسير: جلوه ها، نعمت ها و زيبايى هاى بهشت

تفسير بعضى از لغات پيچيده اين خطبه (از زبان سيّد رضى)

نكته

كدام زيباتر است؟

خطبه 166

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: سه دستور مهم اخلاقى

بخش دوّم

شرح و تفسير: سرنوشت مرگ بار بنى اميّه

نكته

قيام هاى خونين بر ضد بنى اميّه

بخش سوّم

شرح و تفسير: دليل اصلى عقب ماندگى

نكته

همانند بنى اسرائيل...

خطبه 167

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: مسير حق را بشناسيد

بخش دوّم

شرح و تفسير: در برابر همه چيز مسئول هستيد

نكته

حفظ محيط زيست و حمايت از حيوانات در اسلام

خطبه 168

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح وتفسير

علل تأخير در مجازات قاتلان عثمان

نكته

1 ـ مشكلات در راه اجراى عدالت

2 ـ ايراد عمده كار شورشيان

خطبه 169

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: اگر قيام نكنيد حكومت اسلامى از دست مىرود

بخش دوّم

شرح و تفسير: اگر فتنه جويان ادامه دهند تحمّل نخواهم كرد

خطبه 170

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: چرا بيعت نمى كنى؟!

نكته

جاذبه گفتار امام (عليه السلام)

خطبه 171

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: بهشت پيش شماست!

نكته

خطبه 172

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: كارشكنى هاى قريش در امر خلافت

نكته ها

1 ـ چشم بستن در برابر واقعيات

2 ـ آيا بخشى از حق را بايد رها كرد؟

بخش دوّم

شرح و تفسير: رسوايى آتش افروزان جنگ جمل

خطبه 173

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: شايسته ترين فرد براى زعامت مردم

بخش دوّم

شرح و تفسير: دستوراتى درباره نبرد يا فتنه جويان

نكته

گفتگويى با عمار ياسر در جنگ صفين

بخش سوّم

شرح و تفسير: اين جهان منزلگاه اصلى شما نيست!

خطبه 174

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: كارهاى ضد و نقيض طلحه دليل رسوايى اوست

خطبه 175

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: اين همه غفلت چرا؟

بخش دوّم

شرح و تفسير: پيامبر (صلّى الله عليه وآله) همه چيز را به من خبر داد

خطبه 176

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: بهشت در ناراحتى ها و جهنم در شهوات پيچيده شده است

نكته

آن ها كه به طاعات عشق مىورزند

بخش دوّم

شرح و تفسير: نقد خويشتن!

چند نكته مهم

بخش سوّم

شرح و تفسير: درمان دردهاى شما در قرآن است

نكته

قرآن و درمان بيمارى ها

بخش چهارم

شرح و تفسير: قرآن شفاعت كننده روز جزاست!

بخش پنجم

شرح و تفسير: با اين شرط من مدافع شما در قيامتم!

بخش ششم

شرح و تفسير

نكته

استقامت در مسير ولايت

بخش هفتم

شرح و تفسير: فرق مؤمن و منافق در اصلاح زبان است

نكته ها

1 ـ زبان عجيب ترين عضو بدن

2 ـ سرمايه هاى اصلى انسان

بخش هشتم

شرح وتفسير

خطرات بدعت ها

نكته

بدعت چيست؟

بخش نهم

شرح وتفسير

در قرآن بهار دل ها و چشمه جوشان علوم است

بخش دهم

شرح و تفسير: خوشا به حال آن ها كه مشغول اصلاح خويش اند

نكته

اجتماعى زيستن يا انزواگرايى؟

خطبه 177

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: با انحراف حكمين حكم آنها باطل است

نكته

حكمين پشت به قرآن كردند

خطبه 178

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: عظمت خداوند و كرامت پيامبرش

نكته

1 ـ كليد حل معماى صفات

2 ـ اهداف بعثت پيامبر اكرم (صلّى الله عليه وآله)

بخش دوّم

شرح و تفسير: با صدق نيّت به درگاه خدا رويد

خطبه 179

خطبه در يك نگاه

بخش اوّل

شرح و تفسير: آيا خدا را ديده اى؟

خطبه 180

خطبه در يك نگاه و شأن ورود آن

بخش اوّل

شرح و تفسير: يا جهاد يا در انتظار مرگ و ذلت بودن

بخش دوّم

شرح و تفسير: همه گفتنى ها را گفتم اما...

نكته ها

1ـ فرق ميان «مَعُونه» و «عطا»

2ـ خدمات چهارگانه فرهنگى امام (عليه السلام)

پيام امام اميرالمؤمنين (عليه السلام) جلد ششم[1]

كتاب برگزيده سال 82

پيام امام اميرالمؤمنين (ع)

جلد ششم

شرح تازه و جامعى بر نهج البلاغه

آيت الله العظمى مكارم شيرازى

با همكارى: جمعى از فضلا و دانشمندان

خطبه 151 (1)

وَ مِنْ خُطْبَة لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ

يحذر من الفتن

از خطبه هاى امام (عليه السلام) كه در آن مردم را از فتنه ها بر حذر مىدارد.

خطبه در يك نگاه

عمده اين خطبه از دو بخش تشكيل شده است: بخش اوّل را حمد و ثناى الهى و سپس شهادت به رسالت پيغمبر اكرم (صلّى الله عليه وآله) و اوصاف مهمى از آن حضرت را در بر مىگيرد. در اين بخش، امام (عليه السلام) به وضع نابسامان عصر جاهليّت اشاره كرده تا مسلمانان ضمن مقايسه با آن، نعمت هاى عظيمى را كه خداوند به بركت اسلام به آنان ارزانى داشت، درك كنند.

_______________

1. سند خطبه:

اين خطبه در منابع ديگر ديده نشده; تنها چيزى كه نويسنده «مصادر نهج البلاغه» بر آن تكيه مىكند، مطلبى است كه سيّد يمانى در كتاب «الطراز» آورده و به چند جمله از اين خطبه استشهاد كرده است. گرچه او بعداز «سيّد رضى» مىزيسته، ولى تفاوتى كه در بعضى از تعبيرات او با نهج البلاغه ديده مىشود، نشان مىدهد آن را از منبع ديگرى غير از نهج البلاغه گرفته است. (به مصادر نهج البلاغه، جلد 2، صفحه 341، مراجعه شود).

/ 637