قصاید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قصاید - نسخه متنی

سنایی غزنوی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

101.  معروفى بود زن سليطه اى داشت او را به قاضى برده بود و رنج مي نمود در حق وى گويد
102.  در مدح محمد تركين بغراخان
103.  در مدح سرهنگ محمدبن فرج نو آبادى
104.  در نعت امام هشتم (ع)
105.  در پاسخ پرسش سلطان سنجر درباره ى مذهب
106.  در مدح خواجه معين الدين ابونصر احمدبن فضل غزنوى
107.  در نعت على (ع)
108.  موعظه در وصول به عالم لاهوت
109.  در ستايش علي بن حسن بحرى
110.  دعوت به آزادگى و عدالت خواهى
111.  منع كبر و غرور و مذمت دنيا
112.  در مدح نصرالله بن داود سرخسى
113.  در مدح على بن حسن
114.  در مدح بهرامشاه
115.  در مدح قاضى نجم الدين حسن غزنوى
116.  در نكوهش حرص و هوى و هوس
117.  در حكمت و موعظت
118.  در تمجيد و توحيد حضرت بارى
119.  در ستايش خواجه اسعد هروى
120.  در مدح بهرامشاه

/ 418