قصاید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قصاید - نسخه متنی

سنایی غزنوی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

121.  در نعت رسول اكرم (ص)
122.  دعوت به زهد و ستايش سيد فضل الله
123.  از زبان منجم ماوراء النهر كه تقويم آورده بود گفته است
124.  خطاب به خواجه قوام الدين ابوالقاسم
125.  در مرثيه ى تاج الدين ابوبكر
126.  دريغاگويى از نااهلى روزگار
127.  در مدح بهرامشاه
128.  در مدح خواجه مردانشاه
129.  در مراتب مقام انسان
130.  موعظه در تهيه ى توشه ى آخرت
131.  در مدح بهرامشاه پسر مسعود شاه
132.  در مدح خواجه ابو يعقوب يوسف بن احمد
133.  در مدح احمد عارف زرگر گويد كه به حج رفت از بلخ و حج نيافت
134.  در مدح خواجه ايرانشاه
135.  در مدح بهرامشاه پسر مسعود غزنوى
136.  در مدح بهرامشاه
137.  در مدح شرف الملك امير زنگى محسن
138.  در مدح تاج الدين ابوالفتح اصفهانى
139.  در مدح خواجه عميد ابراهيم بى على بن ابراهيم مستوفى
140.  در مدح بهرامشاه

/ 418