انتخاب از مثنویات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انتخاب از مثنویات - نسخه متنی

امیرخسرو دهلوی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

21.  جواب پسر
22.  پيام پدر
23.  جواب پسر
24.  پيام پدر
25.  جواب پسر
26.  (ناصرالدين محمود فرزند كهتر خود كيكاوس را با تحايف فرستاد)
27.  (كيقباد از ديدن برادر خود كيكاوس شادمان شد)
28.  ملاقات پدر و پسر لحظه ى قران السعدين
29.  (اندرز پدر به پسر)
30.  (وداع پدر و پسر )
31.  (بازگشتن كيقباد بسوى دهلى )
32.  ( رسيدن كيقباد به دهلى )
33.  صفت دهلى
34.  صفت مسجد جامع
35.  صفت مناره
36.  صفت حوض
37.  صفت مردم شهر
38.  در صفت موسم گرماى هند
39.  در وصف كشتى هندى
40.  در صفت باران موسمى هند

/ 179