انتخاب از مثنویات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انتخاب از مثنویات - نسخه متنی

امیرخسرو دهلوی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

41.  در وصف پيل جنگى هندى
42.  صفت طعام هندى
43.  در وصف جويدن «پان در هند»
44.  صفت زنان مطربه ى هندى
45.  نمونه ى كامل صنايع لفظى و معنوى در اشعار قران السعدين ايجاز
46.  تشبيه و تمثيل
47.  تخيل
48.  صبح
49.  ديگر صنايع بديعي:
50.  ژس و تبديل
51.  حسن تعليل
52.  لف و نشر
53.  جمع تفريق تقسيم
54.  تجريد
55.  تجنيس
56.  قلب
57.  اشتقاق و شبه اشتقاق
58.  سياق الاعداد
59.  مراعات النظير
60.  ردالعجز على الصدر

/ 179