انتخاب از مثنویات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انتخاب از مثنویات - نسخه متنی

امیرخسرو دهلوی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

81.  صفت آرايش شهر و كشور، چون عروس، از براى تزويج شاه و شاهزاده ى بى جفت، خضرخان، زادت خضره راسه، و شاهت وجه ال...
82.  صفت داغهاى جدائي، كه دود از نهاد آن دو آتش زده فراق براورده
83.  صفت شب سياه هجران، كه خضرخان را در كوشك جهان نماى جهان غم نمود، و دولرانى در قصر لعل غرق خوناب بود، و افروخت...
84.  رسيدن خضر خان بادلداني، و با او چون بخت خويش با دولت جفت گشتن
85.  خراب گشتن مجلس خانى از گردش دور مدام، و خفتن بخت بيدار خضر خان، به پريشانى اين دولت در واقعه ديدن و تعبير آن ...
86.  راز نامه عتاب آميز ظل الله سوى شمس الحق خضر خان
87.  عزم سلطان عالم سوى عالم ديگر، و سلب كردن كافور مجبوب رجوليت فحول ملك و به روشنائى در چشم ملوك نشستن، و ديده ...
88.  كشيدن اجل، شمشير الوقت سيف قاطع، بر سر تاجوران سر پر، و شهادت آن بهشتيان بر دست زبانى چند، و گزاردن تيغ بر س...
89.  بخشيدن بركت و يمن، فرزند يمين الدين مبارك را، ازين پند نامه ميمون، تا در نقش اين پند فرو شود، و از بند نفس ...
90.  در اختتام اين سواد پر از آب زندگاني، كه ماجراى دول رانى و خضرخان است ، خصصهما الله به عمر الخضر
91.  حكايت
92.  گزيده از سپهر اول
93.  ذكر عمارتى كه بدار الخلاقه شد بلند و آغاز آن ز جامع دين بست كردگار
94.  اثبات ملك هند به حجت كه جنت است حجت همه به قاعده ى عقل استوار
95.  ترجيح ملك هند به عقل از هواى خويش بر روم و بر عراق و خراسان و قندهار
96.  ترجيح اهل هند بر اهل عجم همه در زيركى و دانش و دلهاى هوشيار
97.  حديث عهد و پيمان لشكر غازي، كه در كام نهنگ اندر روند و ديده ى اژدر!
98.  مصاف اول غازى ملك با لشكر دهلى به باد حمله اى زير و زبر كردن چنان لشكر
99.  حديث بخشش جان و نوازش از ملك غازى مسلمانان دهلى را به لطف بى حد و بى مر
100.  جلوس شه غياث الدين و دنيا تغلق غازى فراز تخت سلطانى چو افريدون و اسكندر

/ 179