مکه و مدینه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکه و مدینه - نسخه متنی

ع‍ب‍ی‍دال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌ ک‍ردی‌؛ ت‍رج‍م‍ه:‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍اب‍ری

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید


فصل پنجم:
از زبان آمار و ارقام


جدول شماره 1 : وضعيت كلى مسجد الحرام در دوره هاى مختلف:

الف ـ پيش از نخستين توسعه سعودى،


ب ـ نخستين توسعه دوران سعودى،


ج ـ دوره دوران فهد


جزئيات طرح الفبج مجموع ملاحظات
1 ـ مساحت مسجد الحرام بر29127121041ـ160168 اين رقم مربوط به وضعيت تا حسب متر مربعپيش از توسعه فهد است و شامل بناهاى جديد طرح توسعه نمى شود.


2 ـ مساحت بناهاى طرح توسعهــ57000ـ ـ

فهد


3 ـ مساحت پشت بام هايى كه61000اين رقم 19000 متر مربع پشت امكان استفاده از آنها فراهمبام بناهاى جديد در طرح شده استتوسعه ملك فهد است.


جزئيات طرحالفبج مجموعملاحظات
4ـ صحن هاى بيرون مسجدالحرامــ88000ـ كل اين رقم به توسعه دوران كه به برگزارى نماز اختصاصفهد مربوط مى شود.
مجموع مساحت ها29127131041206000366168 اين رقم شامل صحن هاى بيرونى مسجد نيز هست.


گنجايش تعداد نمازگزار47000313000460000820000 در اوقات اوج ازدحام اين رقم از يك ميليون نفر فراتر مى رود.


تعداد گلدسته ها7729 دو گلدسته جديد در دوره فهد در كنار باب ملك فهد احداث شده است.


ارتفاع گلدسته ها به متر 368989 تعداد پلكان ثابت7613


ساختمان هاى پلكان متحرك527 ظرفيت جابجايى پله هاى بيرونىخارجى 105000 نفر در ساعت


تعداد پلكان متحرك داخلى22 ظرفيت جابجايى پله هاى داخلى 60000 نفر در ساعت است.


جدول شماره 2 : توسعه ها و نوسازى هاى جامع مسجد الحرام
رديف توسعه و نوسازىسال انجام سال انجام

هـ . ش.ميلادى


1 توسعه و نوسازى عمر بن خطاب17638


2 توسعه و نوسازى عثمان بن عفان26646


3 توسعه و نوسازى عبدالله بن زبير65684


4 توسعه و نوسازى وليد بن عبدالملك91709


5 توسعه و نوسازى منصور دوانيقى137754


6 توسعه و نوسازى مهدى عباسى160776 ,

164780


7 توسعه و نوسازى معتضد عباسى (زياده دار الندوه)281894


8 توسعه و نوسازى مقتدر عباسى (زياده باب ابراهيم)306918


9 توسعه و نوسازى عبدالعزيز آل سعود13751955


10 توسعه و نوسازى ملك فهد بن عبدالعزيز14091989


جدول شماره 3: نوسازى هاى مسجد الحرام
رديف نوسازىتاريخ هـ .ق.م.


1 نوسازى عبدالملك مروان75694


2 نوسازى معتمد عباسى271884


3 نوسازى امير بيسق ظاهر8031400
4 نوسازى فرج برقوق بن قانصوه8071404


5 نوسازى سلطان قايتباى عثمانى8821477


6 نوسازى سلطان سليمان قانونى9721564


7 نوسازى سلطان سليم دوم9841576


رديفن وسازى هجرى قمرىميلادى


8 نوسازى سلطان مراد خان10031600


9 نوسازى شريف حسين بن على 13381922


10 نوسازى ملك عبدالعزيز آل سعود13441928


11 نوسازى ملك عبدالعزيز آل سعود13431930


12 نوسازى ملك عبدالعزيز آل سعود13541938

/ 31