مکه و مدینه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکه و مدینه - نسخه متنی

ع‍ب‍ی‍دال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌ ک‍ردی‌؛ ت‍رج‍م‍ه:‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍اب‍ری

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید


جدول شماره 4 : مرمّت هاى مسجد الحرام


رديف تاريخ هـ . ق.م.


1 مرمت قاضى مكه جمال الدين محمد بن عبدالله8151412


2 مرمت سلطان اشرف برسباى8251422


3 مرمت ابن المراءه مصرى8301427


4 مرمت امير سودون محمدى 8381435


5 مرمت ظاهر سيف الدين چقمق8431440


6 مرمت امير قثم8461443


7 مرمت ناظر حرم بيرم بيك8521449


8 مرمت ناظر بردبيك8541451


9 مرمت ناظر و قاضى القضاة وقت برهان الدين بن ظهيره8551482


10 مرمت ناظر و قاضى القضاه وقت جمال الدين 8941498


11 مرمت خواجه محمد بن عباد رومى9151512


12 مرمت سلطان اشرف قانصوه9171514


13 مرمت ناظر حرم احمد جلبى9611558


14 مرمت سلطان محمد بن مراد10031600


15 مرمت سلطان محمد خان10051602


رديف تاريخ هـ . ق.م.


16 مرمت سلطان احمد بن محمد10151612


17 مرمت سلطان محمد بن ابراهيم10721669


18 مرمت سلطان ابراهيم بيك11121709


19 مرمت معمار محمد افندى11341731


20 مرمت سلطان عبدالحميد خان12571854


21 مرمت سلطان عبدالمجيد خان12661863


22 مرمت سلطان عبدالحميد خان12791876


23 مرمت سلطان عبدالحميد خان ثانى13141898


24 هموار كردن مسعى به فرمان ملك عبدالعزيز 13451929


25 احداث سايه بان ها به فرمان ملك عبدالعزيز13461930


جدول شماره 5 : شرح وضعيت توسعه هاى مسجد الحرامالف : تاريخ انجام بر حسب سال قمرى،


ب : مساحت خالص افزوده شده به مسجد الحرام بر حسب متر مربع،


ج : درصد افزايش،


د : مساحت كل پس از توسعه بر حسب متر مربع


رديف نام الف بجدملاحظاتدوران قريش 18قبل از2126 در آن دوران مسجد الحرام هجرتبنايى مشخص نداشت و رديف نامالفبجدملاحظات


محدوده مطاف كه ميان خانه هاى پيرامونى كعبه بازمانده بود حكم مسجد الحرام كنونى داشت.


توسعه عمر بن خطاب17هـ .ق.148770%3613 در اين دوره براى نخستين بار ديوارهاى مسجد الحرام برافراشته شد.


توسعه ونوسازى دوران2686924%4482 در اين دوره رواق هايى برگرد عثمانمسجد الحرام بنا گرديد.


توسعه ونوسازى عبدالله بن6596/298267%96/7464 عبدالله بزرگ ترين توسعه را تا زبيرروزگار خود به انجام رسانيد و كعبه را سقف پوشاند.


توسعه وليد بن عبدالملك9104/280537%10270


توسعه منصور دوانيقى137522151%15491 در اين دوره مساحت مسجد 5/1 برابر شد و ديوارها داراى نماى سنگ و كف مسجد الحرام نيز سنگفرش گرديد.


توسعه دوران مهدى عباسى161، 1641251281%28003 در اين دوره و طى دو توسعه اى كه انجام يافت، مسجد الحرام شكل مربع به خود گرفت. مهدى همچنين پنج در بر درهاى مسجد افزود.


توسعه دوران معتضد عباسى28431/13395%31/29342 سمت دارالندوه در اين دوره به مسجد افزوده شد. اين بخش را بعدها زياده دار الندوه گفتند.


توسعه دوران مقتدر عباسى30685/7144/2%16/30057 زياده باب ابراهيم و همچنين سراى زبيده در اين دوره به مسجد الحرام افزوده شد.


رديف نامالفبجدملاحظاتنخستين توسعه سعودى به137513104145%160168 در اين دوره مسعى جزو حرم فرمان ملك عبدالعزيزشد و ساختمانى دو طبقه براى آن بنا گرديد و حرم قديم نوسازى شد.


همچنين براى مسعى 21 در به داخل مسجد الحرام و 7 در از ضلع شرقى به بيرون گشوده شد.


توسعه ملك فهد1409206000128%366168 در نوع خود يكى از بزرگ ترين توسعه هاى مسجد الحرام كه درنتيجه آن با افزوده شدن 206000 متر مربع به مساحت مسجد الحرام، مساحت كل آن به 366168 متر مربع و گنجايش جمعيت آن به 820000 نفر رسيد كه اين رقم در شرايط ازدحام به يك ميليون نيز مى رسد.


جدول شماره 6: فهرستى از شمار حجاج در نيم سده از دوران سعودى
رديف سال هـ . ق. شمارحجاج درصدافزايشامير الحاج مساحت حرم در آن وقت

يا كاهش


هـ 90662 ملك عبدالعزيز 16/30057


هـ 96312 23/6 + ملك عبدالعزيز


هـ 90764 76/5 - ملك عبدالعزيز


هـ 81166 57/10 - ملك عبدالعزيز


هـ 39045 89/51 - ملك عبدالعزيز


رديف سال هـ . ق. شمارحجاج درصدافزايشامير الحاج مساحت حرم در آن وقت

يا كاهش


هـ 29065 56/25 - ملك عبدالعزيز


هـ 20181 56/30 - ملك عبدالعزيز


هـ 25291 32/25 + ملك عبدالعزيز

/ 31