مکه و مدینه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکه و مدینه - نسخه متنی

ع‍ب‍ی‍دال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌ ک‍ردی‌؛ ت‍رج‍م‍ه:‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍اب‍ری

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

جدول شماره 2: خلاصه وضعيت توسعه هاى مسجدالنبى

رديف مورد سال انجام آن ـ هجرى قمرى سال انجام آن ـ ميلادى مقدار توسعه (بر حسب متر مربع) كل مساحت پس از توسعه (برحسب مترمربع) درصد افزايش

مساحت ملاحظات

نخستين بناى مسجدالنبى 1 621 ـ 1050 ـ پيامبر(صلى الله عليه وآله) و صحابه مسجد را بنا كردند،

1 توسعه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) 7 628 1425 2475 68/73% پايه هاى مسجد را به سنگ و ديوارها را از خشت و ستون ها را از تنه هاى درختان خرما بنا كردند.

2 توسعه عمر بن خطاب 17 638 1100 3575 44/44% براى آن ديوارى دورچين به ارتفاع يك متر تا يك و نيم متر قرار داد.

3 توسعه عثمان بن عفان 29 649 496 4071 87/13% ديوارها را با سنگ هاى نقش دار بنا كرد و در ستون ها رشته هاى آهنين به كار برد.

4 توسعه وليد بن عبدالملك 88 706 2369 6440 19/58% منبر، محراب و پنجره ها[ى اوليه ضريح] را احداث كرد.

5 توسعه مهدى عباسى 161 771 2450 8890 04/38% مسجد را به كاشى تزيين ساخت.

6 توسعه سلطان قايتباى 888 1483 120 9010 34/1% گنبد سبز را بر فراز حجره نبوى تجديد كرد.

7 توسعه سلطان عبدالمجيد 1265 1848 1293 10303 35/14% سقف گنبدى را جايگزين سقف چوبى ساخت.

8 توسعه عبدالعزيز آل سعود 1370 1950 6023 16327 46/58% افزودن بر نوسازى و توسعه حرم، چند ميدان و خيابان نيز احداث كرد.

9 توسعه فهد بن عبدالعزيز 1405 1985 384000 400327 93/2351% بزرگ ترين و در عين حال زيباترين و استوارترين توسعه مسجدالنبى است.

التاريخ القويم، ج 4، ص 121

التاريخ القويم، ج 5، ص 38

التاريخ القويم، ج 3، صص 12 و 13

التاريخ القويم، ج 4، ص 126

التاريخ القويم، ج 3، ص 133

التاريخ القويم، ج 3، ص 172

التاريخ القويم، ج 2، ص 213

التاريخ القويم، ج 3، ص 166

التاريخ القويم، ج 2، ص 315

التاريخ القويم، ج 3، ص 146

التاريخ القويم، ج 4، ص 257

التاريخ القويم، ج 3، ص 11

سنن، ترمذى، ج 2، ص 175

الترغيب و الترهيب من الحديث الشريف، منذرى، ج 2، ص 194

التاريخ القويم، ج 2، ص 124

التاريخ القويم، ج 1، ص 289

التاريخ القويم، ج 1، ص291

التاريخ القويم، ج 3، ص 80

يكدست كرار كه با گرانيت سبز تزيين شده بود تغيير يافت تا با نماى حجر اسماعيل

در هنر اسلامى شكل و شمايل مناسب را كسب مى كرد تا پس از ساخته شدن، درها روى

خواسته خدمتگزاران حرم هاى مكه و مدينه است بكاهد.

ـ دليل المدينة المنورة للحاج و الزائر، عبيدالله محمد امين كردى و عبدالعزيز محمد بدر الدين كابلى.

/ 31