فروغی از قرآن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فروغی از قرآن
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
1387
موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
فارسی
کتاب الکترونیکی
 تجزیه و ترکیب جزء سی ام قرآن کریم

فروغی از قرآن

[منبع الکترونیکی] : تجزیه و ترکیب جزء سی ام قرآن کریم

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی افراسیابی نهاوندی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آيات
سوره اخلاص
سوره انشراح
سوره انشقاق
سوره انفطار
سوره بروج
سوره بَلَد
سوره بينه
سوره تبت
سوره تكاثر
سوره تكوير
سوره تين
سوره شمس
سوره ضحي
سوره طارق
سوره عاديات
سوره عبس
سوره عصر
سوره علق
سوره غاشيه
سوره فجر
سوره فلق
سوره فيل
سوره قارعه
سوره قدر
سوره قريش
سوره كافرون
سوره كوثر
سوره ليل
سوره ماعون
سوره مطففين
سوره نازعات
سوره ناس
سوره نبأ
سوره نصر
سوره همزه
سوره اَعلى
ترکيب‌ (زبان‌شناسي‌)
قرآن‌[2]
سوره زلزال

پدیدآورندگان :

افراسيابي نهاوندي، علي، 1339 -(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName