بازنگری ناقدانه نظام های آموزشی، پرورشی مغرب زمین با تکیه بر یافته های ژاک ماریتین و ریکارد و پترلا

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بازنگری ناقدانه نظام های آموزشی، پرورشی مغرب زمین با تکیه بر یافته های ژاک ماریتین و ریکارد و پترلا

بازنگری ناقدانه نظام های آموزشی، پرورشی مغرب زمین با تکیه بر یافته های ژاک ماریتین و ریکارد و پترلا

[منبع الکترونیکی]

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباسعلی شاملی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

شناخت انسان
علم
مبالغه‌
عقل‌
نظام‌ هاي‌ آموزشي‌
اراده‌
اخلاق و تربیت

پدیدآورندگان :

پترلا، ريكاردو(توصیفگر)
شاملي، عباسعلي(سرشناسه)
ماريتين، ژاک(توصیفگر)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان ، 1387

منابع دیجیتالی :

مطالعه

UserName