جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شوندگان: عليرضا امامي، علي مرتضي بي رنگ، مرتضي چرمي، محمدرضا رضوي، بهزاد سلطاني، خسرو سلجوقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , گردهمايي‌ ها , راهبرد هاي‌ توسعه‌ , توسعه‌ فناوري‌ , پارک‌هاي علمي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شوندگان: عليرضا امامي، علي مرتضي بي رنگ، مرتضي چرمي، محمدرضا رضوي، بهزاد سلطاني، خسرو سلجوقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت‌ , گردهمايي‌ ها , راهبرد هاي‌ توسعه‌ , توسعه‌ فناوري‌ , پارک‌هاي علمي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: خسرو سلجوقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سازمان‌ , شيوه‌ هاي‌ رهبري‌ , کارکنان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , مديريت تغيير

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گیلدا دانگات سیمپکین؛ مترجم: خسرو سلجوقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصلاحات‌ اداري‌ , شيوه‌ هاي‌ رهبري‌ , مديريت‌ , صرفه‌ جويي‌ , جلسات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 برنامه توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران (تکفا)

گزارش چکیده پروژه‌ های کلیدی

[منبع الکترونیکی] : برنامه توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات ایران (تکفا)

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خسرو سلجوقی ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فناوري‌ ارتباطات‌ , توسعه‌ ارتباطات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصرالله جهانگرد، محمدجعفر صديق، خسرو سلجوقي، حجت سليماني ملكان، پرويز شهرياري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

چکيده‌ ها , فناوري‌ اطلاعات‌ , برنامه‌ريزي‌ راهبردي‌ , برنامه‌هاي‌ توسعه‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصرالله جهانگرد، خسرو سلجوقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فناوري‌ اطلاعات‌ , فناوري‌ ارتباطات‌ , آيين‌نامه‌ , اقدامات‌ تاميني‌ , حقوق‌ , قوانين‌ , سياست‌ داخلي‌[2] , فناوري اطلاعات و ارتباطات , قوانين‌ و مقررات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد خوانساری؛ نویسنده همکار: حمیدرضا ربیعی؛ ویراستاران: آرش معبودی، خسرو سلجوقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

امنيت‌ ملي‌[1] , نرم‌ افزار رايانه‌ اي , فناوري اطلاعات و ارتباطات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تنظیم کنندگان: نصرالله جهانگرد، خسرو سلجوقي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اطلاعات‌ , قوانين‌ , فناوري اطلاعات و ارتباطات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

خسرو سلجوقی , غلام ابوالفتحی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

وزارت‌ خانه‌ ها , وزيران‌ , کارآمدي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.