جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالحسین شیروی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , خصوصي‌ سازي‌ , سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خارجي‌ , کشور هاي‌ در حال‌ توسعه‌ , قرارداد هاي‌ اقتصادي‌ , فناوري‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

معصومه سلامت منش، عبدالحسين شيروي، ميترا حيدري نصرآبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيست‌ شناسي‌ , زيست شناسي جانوري , عصاره , شويد , موش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

افشين فقيري، عبدالحسين شيروي، حاجي قلي كمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان مازندران , زيست‌ شناسي‌ , علوم‌ زيستي‌ , زيست شناسي جانوري , خزندگان , مار , تخمدان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهناز سليمي، ميترا حيدري نصرآبادي، عبدالحسين شيروي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بارداري‌ , دارو هاي‌ گياهي‌ , زيست‌ شناسي‌ , گياهان , زيست شناسي جانوري , عصاره , موش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ليلي حسين پور، عبدالحسين شيروي، محمدتقي قربانيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بلوغ‌ , زيست‌ شناسي‌ , علوم‌ زيستي‌ , زيست شناسي جانوري , جنين , هورمون ها , موش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طاهره رضايي آهوانويي، عبدالحسين شيروي، كيوان كرامتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دارو هاي‌ گياهي‌ , زيست‌ شناسي‌ , گياهان , زيست شناسي جانوري , عصاره , رازيانه , هيستولوژي , موش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مونا سوري، ميترا حيدري نصرآبادي، عبدالحسين شيروي، زهرا حبيبي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دارو هاي‌ گياهي‌ , زيست‌ شناسي‌ , گياهان , زيست شناسي جانوري , عصاره , شاه تره , موش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهناز سياهي، عبدالحسين شيروي، ميترا حيدري نصرآبادي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيست‌ شناسي‌ , زيست شناسي جانوري , عصاره , رازيانه , شيردهي , هورمون ها , موش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

طاهره رضايي آهوانويي، عبدالحسين شيروي، كيوان كرامتي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيست‌ شناسي‌ , زيست شناسي جانوري , عصاره , رازيانه , هورمون ها , موش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد حسين زاده، عبدالحسين شيروي

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد اسلامي‌ , عقود , بازار‌هاي مالي , بهابازار , اوراق بهادار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.