جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علي غلامحسيني، حميدرضا اسماعيلي، حاجي قلي كمي، مهرگان ابراهيمي، آزاد تيموري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان فارس , بوم‌ها + , پژوهش‌هاي‌ زيست‌شناختي‌ , زيست‌ شناسي‌ , علوم‌ زيستي‌ , مديريت‌ محيط زيست‌ , همزيستي‌ , خرس , مهره داران

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ويدا حجتي، اميد پاك نيا، حاجي قلي كمي، محمدصفا گل محمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

دامغان , بيابان‌ها , زيست‌ شناسي‌ , زيست شناسي جانوري , مورچه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نعيمه رضاپور، ميترا حيدري نصرآبادي، حاجي قلي كمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

زيست‌ شناسي‌ , علوم‌ زيستي‌ , زيست شناسي جانوري , دوزيستان , دستگاه ادراري , ريخت شناسي , بافت شناسي , سمندر

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

افشين فقيري، عبدالحسين شيروي، حاجي قلي كمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان مازندران , زيست‌ شناسي‌ , علوم‌ زيستي‌ , زيست شناسي جانوري , خزندگان , مار , تخمدان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رامين محمدي آلوچه، حاجي قلي كمي، هومن شجيعي، عليرضا داداشي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان اردبيل , رودخانه‌ ها , زيست‌ شناسي‌ , علوم‌ زيستي‌ , زيست شناسي جانوري , دوزيستان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا داداشي، حاجي قلي كمي، هومن شجيعي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان آذربايجان شرقي , زيست‌ شناسي‌ , علوم‌ زيستي‌ , زيست شناسي جانوري , خزندگان , سوسمار , مارمولك

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ويدا حجتي، حاجي قلي كمي، افشين فقيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان سمنان , زيست‌ شناسي‌ , علوم‌ زيستي‌ , زيست شناسي جانوري , ريخت شناسي , سوسمار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.