جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو

پیوند موسیقی و شعر

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسینعلی ملاح

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

حافظ و موسیقی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسینعلی ملاح

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ ادبيات‌ , شاعران‌ , موسيقي‌ , هنر[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 مصطلحات موسیقی در شاهنامه

شاهنامه فردوسی و موسیقی

[منبع الکترونیکی] : مصطلحات موسیقی در شاهنامه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین علی ملاح

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تحليل‌ ادبي‌ , عناصر موسيقي‌ , شاهنامه فردوسي(کتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ترانه هاي عاميانه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: حسينعلي ملاح

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرهنگ‌ عامه‌ , ادبيات‌ محلي + , ادبيات‌ عامه‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ترانه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بنياد ترانه هاي عاميانه

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: حسينعلي ملاح

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرهنگ‌ عامه‌ , ادبيات‌ محلي + , ادبيات‌ عامه‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ترانه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.