جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو

ادبيات كودک چیست؟

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پيتر هانت؛ مترجم: حسین ابراهیمی الوند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

کودکان‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , خواندن‌ , آموزش

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پیتر هانت؛ مترجم: شهرام اقبال زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , داستان‌ , نويسندگان‌ , کتاب‌هاي کودکان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پيتر هانت؛ مترجم: طاهره آدينه پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انگلستان , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ ملل‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , فلسفه‌ ادبيات‌ , نظريه‌ هاي‌ ادبي‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پيتر هانت، جان راوتاون سند؛ مترجم: پرناز نيري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انگلستان , آثار ادبي‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ ملل‌ , نقد ادبي‌ , کتاب‌هاي کودکان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پيتر هانت؛ مترجم: محبوبه نجف خاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , داستان‌ , شخصيت‌ پردازي‌ , عناصر داستان‌ , نقد ادبي‌ , نقد کتاب‌ , کتاب‌هاي کودکان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعريف ادبيات كودك

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پیتر هانت؛ مترجم: حسين ابراهیمی الوند

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ کودکان‌ , داستان‌ , نقد ادبي‌ , کتاب‌هاي کودکان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.