جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو

جنون روز

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موریس بلانشو؛ مترجم: پرهام شهر جردی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

مرگ خشنود

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موریس بلانشو؛ مترجم: احمد پرهیزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ داستاني‌ , تاريخ‌ ادبيات‌ , تحليل‌ ادبي‌ , رمان‌ , نقد ادبي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 درباره مقاله "ادبيات يك بار ديگر"نوشته موريس بلانشو

نگاه خیره ارفه

[منبع الکترونیکی] : درباره مقاله "ادبيات يك بار ديگر"نوشته موريس بلانشو

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیر آریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فلسفه‌ ادبيات‌ , نوشتن‌ , فلسفه‌ ادبيات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 درباره فلسفه امانوئل لويناس

آنچه او به ما آموخت

[منبع الکترونیکی] : درباره فلسفه امانوئل لويناس

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

موريس بلانشو؛ مترجم: انوشيروان گنجي پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نامه‌ ها , فلسفه‌ , فيلسوفان

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

آنچه او به ما آموخت

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

انوشیروان گنجی پور

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , نويسندگان‌ , فلسفه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.