جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عسگري نصرالله

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان قزوين , اوضاع‌ فرهنگي‌ , ارزش‌هاي فرهنگي , روستاها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

انار و پیوندهاي اجتماعي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصراله عسگري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان قزوين , ارزش‌هاي‌ اجتماعي‌ , نماد گرايي‌ , انار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.