جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 21

تحلیل آماری

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرویز نصیری، علی اکبر احمدی، علی صالحی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

مدیریت دانش

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید علی اکبر احمدی، علی صالحی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

فناوري اطلاعات و ارتباطات , توسعه‌ فناوري‌ , مديريت دانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر احمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نقد پذيري , سازمان‌ , مديريت‌ , نقد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ترجمه و اقتباس: دكتر سید علی اکبر احمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نقد پذيري , سازمان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , انتقاد , رفتار سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مصاحبه شوندگان: شهین دخت خوارزمی، محسن قدمی، شعبان الهی، سید علی اکبر احمدی، سيد مهدي ميرسعيدي فراهاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تجربه , مصاحبه‌ , مديران , مستند سازي , مديريت دانش

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

دكتر عليرضا موغلي، دكتر سيد علي اكبر احمدي، دكتر عادل آذر، دكتر عبدالصمد خدامي

موضوعات :

كسب و كار , سازمان‌ , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , صنعت‌ بيمه‌ , نيروي‌ انساني‌ , اجتهاد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

شعبان الهی، علی اکبر احمدی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مديريت راهبردي , الگو پذيري , يادگيري سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر احمدی، حوریه فیض آبادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , سازمان‌ , بهره وري‌ , هنجار , سرمايه اجتماعي , اثربخشي , اعتماد

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرضا دارائی، حسین مبارکی، علی اکبر احمدی، منصوره عباسی، محمد هادی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استان قم , کارکنان‌ , دانشکده هاي علوم پزشکي , سرمايه اجتماعي , سازمان يادگيرنده , يادگيري سازماني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی اکبر احمدی ... [و دیگران]

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ارزشيابي‌[2] , ارزشيابي‌ اقتصادي‌ , تجارت الکترونيکي , بانكداري‌ الكترونيكي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 21