مرور اصطلاحنامه اتريش

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

ايالت اشتابرمارك

(فراداده‌ها)

ايالت اوبراوستررايش

(فراداده‌ها)

ايالت بورگنلاند

(فراداده‌ها)

ايالت تيرول

(فراداده‌ها)

ايالت زالتسبورگ

(فراداده‌ها)

ايالت فور آرلبرگ

(فراداده‌ها)

ايالت كرنتن

(فراداده‌ها)

ايالت نيدراوستررايش

(فراداده‌ها)

ايالت وين

(فراداده‌ها)

سنت پولتن

(فراداده‌ها)

لئوبن

(فراداده‌ها)

ولس

(فراداده‌ها)

ويلاخ

(فراداده‌ها)

وينرنئوشتاد

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 16

راهنمای فارسی سفر به اتریش

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جغرافیا , اتريش , گردشگري‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نظام آموزشی اتریش

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اتريش , ساختار حکومت‌ , سازماندهي‌ آموزش‌ و پرورش‌ , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

اتریش

بازارشناسی

[منبع الکترونیکی] : اتریش

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزیزالله مولایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله - کتاب شناسی

موضوعات :

اقتصاد , اتريش , بازارهاي‌ بين‌المللي‌ , مديريت‌ بازرگاني‌ , بازار‌هاي مالي , توسعه‌ اقتصادي‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فیروزه مولاپرست

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اتريش , گزارش‌ ها , مديريت‌ نيروي‌ انساني‌ , نظام‌ هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ , اطلاعات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هارتلب

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اتريش , مديريت‌ , پست‌ , اقتصاد , بودجه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

راهنمای فارسی سفر به اتریش

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

آژانس هواپیمایی سفری دیگر

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اتريش , شهر هاي‌ سياحتي‌ , مسافرت‌ , جهانگردي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

باربارا هابرل؛ مترجم: بهار اشراق

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آلمان , اتريش , معلولان‌ , ادبيات‌ داستاني‌ , ادبيات‌ ژرمن‌ , ادبيات‌ فارسي‌ , ادبيات‌ کودکان‌ , ادبيات‌ ملل‌ , ادبيات‌ نوجوانان‌ , داستان‌ , قهرمان‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نصرت الله رستگار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اتريش , ايران‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , شرق‌ شناسي‌ , فرهنگستان‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

برت گ. فراگنر؛ مترجم: مرتضي اسعدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آلمان , آلمان شرقي , اتريش , سوئيس , ايران‌شناسي‌ , باستان‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , پژوهش‌هاي‌ زبان‌شناختي‌ , زبان‌ شناسي‌ , جغرافيا , موسيقي‌ , هنر ايراني‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

برت گ. فراگنر؛ مترجم: مرتضي اسعدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

آلمان , آلمان شرقي , اتريش , سوئيس , ايران‌شناسي‌ , پژوهش‌هاي‌ تاريخي‌ , تاريخ‌ ايران‌ , زبان‌ شناسي‌ , فقه‌ اللغه‌ , فرهنگ‌ ايراني‌ , اسلام‌شناسي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 16