مرور اصطلاحنامه فيروزكوه

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مهناز پروازی، مسعود گودرزی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فيروزكوه , شاخص‌ ها , ارزشيابي‌[2] , برنامه‌ريزي‌ توسعه‌ , جهانگردي‌ , مديريت کيفيت , گردشگري‌ , مدل SWOT , مديريت توسعه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مطالعه موردي، بانوان شهرستان فيروزكوه

بررسي پيامدهاي تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي در امور فرهنگي، اجتماعي و اقتصادی

[منبع الکترونیکی] : مطالعه موردي، بانوان شهرستان فيروزكوه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدمهدي و مسعود موحدي، مجيد معتمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فيروزكوه , اوضاع‌ اجتماعي‌ , اوضاع‌ اقتصادي‌ , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد + , اوضاع‌ فرهنگي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عادله آهنگر، مهردخت وزيرپوركشميري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فيروزكوه , کتابخانه‌ هاي‌ دانشگاهي‌ , منابع‌ اطلاعاتي‌ , دانشگاه‌ هاي‌ آزاد + , هيات‌ علمي‌ , رفتار اطلاع يابي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم عزيزي، مجيد حبيبي نوخندان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فيروزكوه , سيستم اطلاعات جغرافيايي , هواشناسي , ماتريس , يخبندان , هراز

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نسرين آذرباد، محمد سلماني، حسن مطيعي لنگرودي، عبدالرضا ركن الدين افتخاري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فيروزكوه , خصوصيات‌ جمعيتي‌ , جغرافياي‌ انساني‌ , جغرافياي‌ روستايي‌ , روستا ها[2] , سكونتگاه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.