مرور اصطلاحنامه كلمات قرآن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

أتي

(فراداده‌ها)

آخرين کلمه قرآن

(فراداده‌ها)

أسقي

(فراداده‌ها)

ابلاس

(فراداده‌ها)

اسف

(فراداده‌ها)

الا غرورا در قرآن

(فراداده‌ها)

بُخل

(فراداده‌ها)

بروج

(فراداده‌ها)

بلند ترين كلمه قرآن

(فراداده‌ها)

تقوا درقرآن

(فراداده‌ها)

جاء

(فراداده‌ها)

جوديّ

(فراداده‌ها)

حنيف

(فراداده‌ها)

دحض

(فراداده‌ها)

ذنب

(فراداده‌ها)

رَأَى

(فراداده‌ها)

رجيم

(فراداده‌ها)

ريب

(فراداده‌ها)

سؤال

(فراداده‌ها)

سَأَلَ

(فراداده‌ها)

سبيل

(فراداده‌ها)

سقى

(فراداده‌ها)

سنة

(فراداده‌ها)

سوء

(فراداده‌ها)

شُحّ

(فراداده‌ها)

شَعَرَ

(فراداده‌ها)

صاحب

(فراداده‌ها)

طاقة

(فراداده‌ها)

ظَنَّ

(فراداده‌ها)

عام

(فراداده‌ها)

عَلِمَ

(فراداده‌ها)

عَنْ

(فراداده‌ها)

عِنْد

(فراداده‌ها)

غَيْر

(فراداده‌ها)

فتنة

(فراداده‌ها)

كأْس

(فراداده‌ها)

كلمات ازدشنوءه اي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات اشعري قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات انماري قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات اوسي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات بني حنيفه اي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات بني عبسي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات تثنيه قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات تكراري قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات تميمي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات ثعلبي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات ثقيفي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات جذامي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات جرهمي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات جمع قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات جنبي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات حجازي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات حضرموتي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات حقيقي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات حِميَري قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات خثعمي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات خزاعه اي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات خزرجي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات سبأيي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات سدوسي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات سعدالعشيره اي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات سليمي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات صريح قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات طيّي ء قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات ظاهر قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات عامربن صعصعه اي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات عُذره اي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات عكي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات عماره اي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات عمالقه اي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات عُماني قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات غسّاني قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات غطفاني قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات غير مشتق قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات غير معدوله قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات غير معرب قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات غير واضح الدلاله قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات قريشي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات قيس عيلاني قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات كثير الاستعمال قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات كليدي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات كنانه اى قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات كنايي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات كِنده اي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات لخمي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات مؤنث قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات مترادف قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات متشابه الحروف قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات مجازي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات محكم قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات مخفف قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات مدني قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات مَديَني قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات مذحجي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات مذكر قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات مزينه اي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات مشترك قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات مشتق قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات مشدد قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات مطلق قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات معدوله قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات معرَّب قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات معرفه قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات مفرد قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات مفسَّر قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات مقيد قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات مكّي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات نبطي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات نخعي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات نص قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات نصر بن معاويه اي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات نكره قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات نمري قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات هذيلي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات همذاني قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات همشكل قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات هوازني قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات واضح الدلالة قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات يمامه اي قرآن

(فراداده‌ها)

كلمات يمني قرآن

(فراداده‌ها)

كوتاه ترين كلمه قرآن

(فراداده‌ها)

وجوه و نظاير قرآن

(فراداده‌ها)

کلمات بَلَويّ قرآن

(فراداده‌ها)

دوران بين مفتوح ومكسور

دوران بين ممدود ومقصور

حمل لفظ بر غير مقتضي

معاني قرآن

مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 63
فرهنگ لغات قرآنی

کلمه به کلمه با قرآن

[منبع الکترونیکی] : فرهنگ لغات قرآنی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد باباحاجیانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

كلمات قرآن , معارف قرآن , فقه‌ اللغه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هادی عطیه مطر هلالی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

حروف قرآن , كلمات و حروف قرآن , كلمات قرآن , علوم قرآني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

وجوه القرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

إسماعيل بن أحمد حيرى نيشابوري؛ محقق: نجف عرشی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اِعراب قرآن , كلمات قرآن , علوم قرآني , وجوه قرآن , واژه‌ نامه‌ ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مفردات القرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

غلامعلي همائي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

كلمات غريب قرآن , كلمات قرآن , علوم قرآني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس قمي؛ مصحح: رضا استادی

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

كلمات قرآن , علوم قرآني , اصطلاح‌‌‌‌نامه‌ها , واژه‌ نامه‌ ها , قرآن‌[1]

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تفسیر کلمات قرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مترجم: حسینعلی انصاری زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

كلمات قرآن , تفسير قرآن , فقه‌ اللغه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نظریة النقد العربی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدحسين علي صغير

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

دلالت الفاظ قرآن , كلمات قرآن , علوم قرآني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

زبدة الاتقان فی علوم القرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالرحمن بن ابي بكر سيوطي؛ محقق: محمد ابوالفضل ابراهيم

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

اسلوب بلاغي قرآن , اعجاز قرآن , امثال قرآن , اسلوب ادبي قرآن , كلمات قرآن , علوم قرآني , صرف‌ (زبان‌ شناسي‌) , نحو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مفردات ألفاظ القرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين بن محمد راغب اصفهاني؛ محقق: صفوان عدنان داوودي

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

الفاظ غريب , كلمات غريب قرآن , كلمات قرآن , علوم قرآني , واژه‌ نامه‌ ها , کشف‌ الايات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

نحو في ظلال القرآن الكريم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عزيزه يونس بشير

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

كلمات قرآن , دستور زبان‌ , زبان‌ شناسي‌ , زبان‌ عربي‌ , صرف‌ (زبان‌ شناسي‌) , نحو

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 63