مرور اصطلاحنامه نروژ

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

استان آكرسهوس

(فراداده‌ها)

استان آوست آگدر

(فراداده‌ها)

استان اسلو

(فراداده‌ها)

استان اوپلاند

(فراداده‌ها)

استان اوستفولد

(فراداده‌ها)

استان اوستفولد

(فراداده‌ها)

استان بوسكرود

(فراداده‌ها)

استان ترومس

(فراداده‌ها)

استان تلمارك

(فراداده‌ها)

استان روگالاند

(فراداده‌ها)

استان سورتروندلاگ

(فراداده‌ها)

استان سوگن اوگ فيوردانه

(فراداده‌ها)

استان فينمارك

(فراداده‌ها)

استان موره اوگ رومسدال

(فراداده‌ها)

استان نوردتروندلاگ

(فراداده‌ها)

استان نوردلاند

(فراداده‌ها)

استان هدمارك

(فراداده‌ها)

استان هوردلاند

(فراداده‌ها)

استان وست آگدر

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

نظام آموزشی نروژ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

آموزش و پرورش , نروژ , نظام‌ هاي‌ آموزشي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدصدر میرسلطانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نروژ , اداره‌ امور عمومي‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , مدرنيزاسيون

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

جواد محمد قلی نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نروژ , بخش‌ خصوصي‌ , بخش‌ دولتي‌ , ترويج‌ سرمايه‌گذاري‌ , ترويج‌ کشاورزي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

Vanuatu [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Terje I. Leiren

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نروژ , اروپا , جغرافياي‌ اجتماعي‌ , جغرافياي‌ اقتصادي‌ , جغرافياي‌ سياسي‌ , کشورها

منابع دیجیتالی :

مطالعه

 شبکه جهانی آموزش مذاهب پیشرفته در دانشگاه اسلو - نروژ

آموزش مذاهب

[منبع الکترونیکی] : شبکه جهانی آموزش مذاهب پیشرفته در دانشگاه اسلو - نروژ

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اسلو , نروژ , دانشگاهها , آموزش مذهبي , مذاهب +

منابع دیجیتالی :

مطالعه

محمود دولت آبادی در نروژ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

نروژ , تاريخ‌ معاصر , سرگذشت‌ نامه‌ هاي‌ فردي‌ , خاطرات‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 گزارش سفر با همكاران رسانه هاي ارتباط جمعي به سوئد و نروژ - 1

اين راه را نهايت صورت كجا توان بست؟

[منبع الکترونیکی] : گزارش سفر با همكاران رسانه هاي ارتباط جمعي به سوئد و نروژ - 1

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ابراهيم زاده گرجي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سفر , سوئد , نروژ , ادبيات‌ فارسي‌ , خود سرگذشت‌ نامه‌ ها , سفرنامه‌ ها , گزارش‌ ها , رسانه‌ هاي‌ گروهي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.